1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Політологія

Політологія

Види корупції

0 коментарів

По спрямованості її можна поділити на політичну, економічну і кримінальну:

Економічна - здійснюється з метою отримання матеріальних вигод від дій чиновників. Вона включає підкуп, хабарі, лобістську діяльність, спрямовані на прийняття...

Що таке корупція

0 коментарів

Немає країни, в якій не було б такої біди, як корупція. Вона як корозія роз'їдає все суспільство людей. Про цю проблему не знають, мабуть, тільки діти і люди, відірвані від...

Держава і особистість

0 коментарів

Правова демократична держава передбачає верховенство закону, взаємну відповідальність держави і особистості, забезпеченість реальних прав особистості. Держава і особистість між собою не є рівносильними сторонами.

Взаємна відповідальність держави і особистості

У...

Політичні інститути

0 коментарів
Сутність політичних інститутів

Політичні інститути являють собою систему установ, які організовують і обслуговують процес здійснення політичної влади. Політичні інститути забезпечують встановлення політичної влади, її підтримку, обмін діяльністю між владою і...

Влада і лідерство

0 коментарів
Поняття влади та лідерства

Влада в організації - це право використовувати ресурси, спрямовувати зусилля працівників на виконання завдань.

Право є обмеженим нормативними документами організації. Влада дає можливість впливу, дозволяє керувати...

Класифікація держав

0 коментарів
Поняття класифікації держав

Метод класифікації - один із широко застосовуваних наукових методів, в тому числі для вивчення держави і права.

Класифікація держав - це поділ держав на групи за певними...

Форми держави та її елементи

0 коментарів
Поняття форми держави

Форма держави - це певна структура устрою країни, яка включає в себе територіальну організацію, способи освіти і взаємодії державних органів, методи здійснення влади, що дозволяє проводити державну...

Кордони держави

0 коментарів
Поняття і види кордони держав

Питання про встановлення, охорони і визначенні кордонів держав придбав свою актуальність у зв'язку з появою перших держава і оформлення, в зв'язку з цим, відповідного соціально-політичного...

Демократична держава

0 коментарів
Загальна характеристика демократичної держави

Багатовікова історія становлення та розвитку людського суспільства, політики, державності демонструє існування різних засобів і методів здійснення державної влади, існування яких, в кінцевому підсумку виливається в встановлення...

Склад держави

0 коментарів
Загальне поняття держави

У загальнодоступному значенні, під державою розуміють фундаментальне поняття, яким визначається, в тому числі, світогляд людини, а також базове поняття будь-якої суспільної науки. У будь-якому випадку, держава вдає...