Ознаки та функції держави

Ознаками держави вважаються:

  • (1) територія;
  • (2) суверенітет (тобто верховна влада на певній території);
  • (3) наявність адміністративного апарату;
  • (4) монополія на легальне застосування сили;
  • (5) право на стягнення податків і зборів;

(6) публічність. Цей термін має в політичній науці два значення: (а) розбіжність влади з організацією всього населення, поява спеціалізованої групи осіб, професійно відправляють владні функції; (б) представництво інтересів суспільства в цілому, державна влада – не чиєсь приватна справа, вона звертається до кожного від імені всього народу;

(7) обов’язковість членства в державі. Це означає, що знаходиться на території даної держави індивід повинен обов’язково якось визначити з ним свої взаємини: або він громадянин (або підданий) цього чи іншої держави, або особа без громадянства, політичний біженець і т.д.

Держава формується як інститут, покликаний підтримувати цілісність і впорядкованість соціально розділеного суспільства. Функції держави традиційно поділяються на внутрішні і зовнішні.

До внутрішніх функцій сучасної держави відносяться:

(1) економічна – регулювання економіки, створення фінансово-кредитної системи, системи оподаткування, підтримку певних економічних пропорцій, захист інтересів національних виробників і пр .;

(2) соціальна – організація та підтримка освіти, охорони здоров’я, пенсійного забезпечення і т.д .;

(3) правова – забезпечення правопорядку, встановлення правових норм, що регулюють суспільні відносини і поведінку громадян, охорона прав і свобод людини і громадянина;

(4) культурна – створення умов для задоволення культурних запитів людей, гарантування доступу до значимої інформації, збереження національно-культурної ідентичності населення;

(5) екологічна – встановлення режиму природокористування, збереження сприятливого для людини середовища проживання.

Зовнішні функції держави включають:

(1) забезпечення національної безпеки – підтримка достатнього рівня обороноздатності суспільства, захист територіальної цілісності, суверенітету держави;

(2) захист інтересів держави на міжнародній арені, участь у розвитку системи міжнародних відносин, діяльність по забезпеченню міжнародної безпеки (запобігання воєн, скорочення озброєнь), участь у вирішенні глобальних проблем людства;

(3) розвиток взаємовигідного співробітництва та інтеграції з іншими країнами.

Посилання на основну публікацію