Особливості політичної влади

Насамперед, відзначимо, що політика і політична влада не тотожні за своїм змістом. Якщо гранично загальна категорія політики призначена для опису будь-якого відношення до влади, правам і свободам особистості, то поняття політичної влади більшою мірою акцентує увагу на її носії, суб’єкті.

Політична влада – це реальна здатність даного соціального шару, групи або еліти проводити свою волю шляхом розподілу владних відносин та кодифікації вигідних йому правових норм у вигляді законів, кодексів і конституцій. Вона проявляється у формі соціального панування, провідної ролі або керівництва тих чи інших соціальних класів, а найчастіше в поєднанні вищеназваних форм.

На відміну від державної політична влада реалізується не тільки державним апаратом та його підрозділами, а й через діяльність політичних партій, а також різних громадських організацій (об’єднань промисловців і підприємців, професійних спілок, громадських фондів і рухів, різних міжнародних організацій і т.д.) .

Політична влада має ряд особливостей. До них відносяться:

(1) право на легальне використання насильства проти антигромадських елементів;

(2) наявність єдиного центру прийняття рішень, що володіють обов’язковістю і заснованої на нормах права загальністю;

(3) виконання ролі арбітра в разі конфліктів між представниками різних соціальних груп;

(4) забезпечення максимальної стабільності суспільства в рамках існуючих відносин власності, чинних законів і конституцій;

(5) цілеспрямоване використання засобів масової інформації для формування вигідного влади громадської думки.

Посилання на основну публікацію