Ноократія — реферат

В сучасних умовах стрімкої і масштабної глобалізації цивілізацією людей ноократичне правління проявляється в основному у вигляді цілеспрямованого і зваженого дії колективного розуму при вирішенні важливих міжнародних питань, прийнятті різноманітних декларацій і договорів про тривалому взаємодії країн.

Ноократія – це особливий вид політичного устрою або соціальної концепції суспільства, основні цілі якої полягають в інтенсивному формуванні ноосфери Землі шляхом використання всієї сили людського розуму.

У більш широкому сенсі ноократіческое напрямок в політиці є сукупністю основоположних теоретичних концепцій в області філософії, які обґрунтовують еволюційну потреба переходу від демократичної ідеології до більш підходящої формі державного правління. Таке урядове пристрій можливо отримати за допомогою представників інтелектуальної еліти, що володіють раціональним мисленням, яке здатне направити сили науково-технічного прогресу в розвиток повноцінного і економічно стабільного суспільства.

Ноократи – висококваліфіковані фахівці з організації та реалізації інтелектуального управління громадянським суспільством, діяльність яких націлена на збільшення рівня і якості життя громадян на основі широкого впровадження досягнень сучасної науки.

Ноократія: процедури і правила

Загалом, ноократія представляє собою комплексну систему, яка абсолютно вільна від всіх недоліків демократії, а затребуваність її методів обумовлюється очевидними критеріями. Правилами і процедурами зазначеного виду політичного устрою можуть виступати способи і процеси наукового пошуку.

Дані показники перевірені практикою, що не залежать від політичної кон’юнктури, з успіхом використовуються при будь-якому державному ладі.

При їх застосуванні режим, зокрема ноократіческій, не зміниться, так як всі процедури і установки є в першу чергу творчими і не можуть привести до трансформації встановленої системи влади.

При цьому активне використання методів в ноократіческом суспільстві можна здійснювати за такою схемою:

  • визначається конкретна суспільна проблема, яку необхідно підняти на урядовому рівні за допомогою різних партій і простих людей, створивши соціально орієнтовану економіку;
  • в соціумі оголошується певний конкурс на розробку унікальної економіки, таким чином, у громадян як би оголошується своєрідний мозковий штурм, при цьому до даного заходу допускаються абсолютно всі бажаючі, незалежно від віку, статі, раси, соціального статусу, конфесійної приналежності, здоров’я;
  • державні органи виконавчої влади, відповідні рухи, партії, різні наукові центри, окремі спільноти, експерти, просто громадяни, посилають на конкурс свої пропозиції;
  • авторам отбракованних пропозицій і ідей в обов’язковому порядку надсилається обґрунтована відповідь;
  • з авторів, проекти яких пройшли початковий етап відбраковування, створюється експертна рада, що повністю складається з професіоналів, на відміну від чинної на сьогоднішній день Державної Думи, більшість представників якої не є висококваліфікованими фахівцями, але продовжують голосувати;
  • на плановому засіданні експертної ради остаточно визначається, які саме ідеї і пропозиції будуть в найближчому майбутньому змодельовані на комп’ютерах, причому відмова може бути тільки добровільним.

Вищевказані критерії діяльності ноократіческого режиму доводять, що процес прийняття рішень і формування законодавчої влади, як основного методу реалізації громадських інтересів, в корені відрізняються від демократичних установок.

При ноократіческом підході, спочатку вирішується завдання інтеграції суспільства, а не його диференціації. Прийняття рішень здійснюється на основі висунутих часом конкретних життєвих імперативів, а потім вже починаються пошуки таких критеріїв, здатних об’єднати громадян в одну загальну групу з однаковими інтересами і вимогами.

Критерії порівняння демократії і ноократії

Елементи ноократії вже активно впроваджуються в більшості високорозвинених держав, правда, тільки деякі методи і принципи. В цьому аспекті мається на увазі попереднє проектування процесів, в разі використання конкретних впливів на деяку концепцію і, вже на основі попередньо отриманих розрахунків, відбувається прийняття оптимального і найбільш вигідного закону.

Законодавчий орган в демократії є Державну Думу, а в ноократіі роль зазначеної структури виконує експертна рада. Відомо, що державна система в демократичному правлінні формується в основному з обраних громадян, в той час, як для ноократіческого режиму дана задача присвоюється експертам – носіям ідей, які пройшли первинну наукову експертизу.

Якісний склад законодавчого органу:

  • демократія – для кожного питання задіє випадкових людей, що мають досить слабке уявлення про реальну законотворчої діяльності;
  • ноократія – 100% фахівці з конкретних питань, які мають певні знання і правильними уявленнями про структуру державних органів, а також вміють грамотно пов’язувати конкретні питання в комплексну систему.

Вплив політичних поглядів також вкрай важливо для прийнять рішення в демократичному суспільстві, в якому це вплив настільки сильне, що навіть узгоджена ідея в результаті може не пройти. У ноократії така ситуація виключається, так як прийняття рішень відбувається без втручання політичних партій, за заздалегідь озвученої спеціальної науково-обґрунтованої програми, відповідно до професійної оцінкою експертів.

Якість прийнятих законодавчих проектів в демократії полягає у величезній кількості неузгоджених між собою законів, нестабільних правових актів, які повністю суперечать один одному і допускають множинну формулювання із застосуванням непрямого дії. У ноократії всі закони науково опрацьовані, узгоджені і системні, так як в процесі їх проектування враховуються всі діючі і передбачувані в майбутньому закони.

Вартість формування і функціонування законодавчого органу для демократичного ладу виливається в непродуктивні фінансові витрати на політичні вибори, постійні витрати на утримання урядового апарату і депутатів на весь час існування цієї структури. Представники ноократіческого режиму виділяють витрати тільки на час функціонування експертної ради в межах не більше двох років, витрати на вибори виключаються.

Як бачимо, критерії порівняння свідчать далеко не на користь демократії, і це з кожним днем ​​стає ясно все більшій кількості громадян.

Влада у найрозумніших

В цілому, ноократія грунтується на пріоритеті особистісних людських якостей, тому вважається особливою формою влаштування. Варто відзначити, що дана концепція вперше була запропонована ще на початку XX століття видатним вченим Володимиром Вернадським, який придумав термін ноосфера.

Ноократія, на думку багатьох політологів, є наступним кроком за демократією, що виявляється в більш досконалої формі державного правління, коли влада і політичні партії знаходяться в залежності від дій інтелектуальної еліти.

Ноократіческій лад здатний підштовхнути людство до прогресу за допомогою використання в своїй роботі інноваційних технологій.

Відповідно, всі важливі рішення в такій державі будуть прийматися більш прагматично і зважено. Всі вищевказані фактори в розвитку ноократичного режиму доводять, що нічого протиприродного в ньому немає. Будь-яка людина може грамотно сформулювати вимоги для свого життя, не боятися висловити свої потреби, при цьому, не нехтуючи свободи волі інших громадян. Саме ця концепція і лежить в основі ноократії.

Посилання на основну публікацію