Ноократія і технократія

Поняття ноократії

Ноократію розглядають в якості особливого способу політичного устрою або соціальної системи суспільства.

В її основу лягає саме пріоритет людського розуму при формуванні ноосфери. Тому її також розглядають як спосіб взаємодії суспільства і природи, визначальним фактором тут стає саме людський розум. Подібне визначення було сформовано як російськими вченими, також французькими філософами.

Дана точка зору була спрямована на наступні позиції:

  • формування досконалого державного управління;
  • формування влади і інтелектуальної еліти, яка мала б раціональним мисленням, була здатна розуміти важливі управлінські рішення.

Представники даної теорії – це ноократи, які є вченими, фахівцями в різних областях, в тому числі в сфері розвитку суспільства, підвищення культури і життєзабезпечення суспільства і так далі. Саме в цій сфері з’явилося таке поняття, як «колективний розум», застосовуваний в тому числі при укладанні договорів і угод, навіть міжнародних.

По суті, нократія є модель ідеального суспільства, своєрідну утопію. В даному суспільстві люди живуть ідеально за рахунок розвитку своїх власних здібностей, еволюції людського розуму, а також застосування досвіду різних земних цивілізацій.

Деякі вчені розглядають також цю теорію в якості обґрунтування управління суспільством на підставі переваги розуму. Тобто людина реалізує влада не за рахунок застосування сили або примусу, переконання, а саме за рахунок сили розуму. В основному, це поняття використовується філософами і політологами.

Головним скарбом людського життя є розум, яким наділений тільки людина. Інші істоти планети не наділені таким сильним і потужним розвиненим розумом, тому людина в ідеалі прагне до створення розумного життя, управління суспільством на основі розуму.

Людство утворює в сукупності понад розум, який здатний до максимально тривалої діяльності, роздумів над складними процесами, пристосуванню до мінливих внутрішніх і зовнішніх чинників. Спільно люди можуть вирішити питання щодо усунення загрози своєму існуванню.

Ноократія визначається як спосіб збереження людського життя за рахунок реалізації потенціалу розуму.

Технократія

Під технократією розуміється особливе політичний устрій суспільства, влада в якому реалізується науково-технічними фахівцями.

Зокрема, багато філософів і політологів вважають, що суспільством повинні управляти саме люди-вчені. Вперше подібна теорія зустрічається у Платона в його праці «Держава», де він також описує схожі теорії і точки зору.

Представники даної теорії вважають, що представники науки мають великий досвід в різних сферах, в тому числі і на керівних посадах, спеціальні чини, які дозволяють їм більш поглиблено реалізуватися в певній сфері. Деякі представники даної течії вважають, що владу можна передати машинам, Однак основна маса населення проти такої точки зору і такого кроку.

Сьогодні багато держав підтримують технократичні рухи. Наприклад, у Франції існує особлива група, яка займається випускниками та хлопцями в даній сфері, допомагаючи їм не тільки реалізовувати дану точку зору, але і максимально підтримуючи їх.

Технократія і сучасне суспільство

Крім того, технократичний рух підтримують багато футурологи, які детально вивчають дані явища. На дану тему знімається багато документальні та художні фільми, які припускають, як буде виглядати суспільство, якщо ми продовжимо розвивати технократію. На дану тематику також проводяться різні навчальні проекти, в якій беруть участь представники багатьох установ.

Мета проекту – це особливо орієнтована економіка, яка ґрунтується на застосуванні різноманітності різних технічних засобів і рішень, що дозволяють вирішити ті проблеми, які є перець ними.

Передбачається, що існують природні ресурси, а також будь-які технологічні нововведення, нова техніка, яка так чи інакше полегшить існування людини і дозволить йому розвиватися ще швидше. Однак, як визнають багато політологів, кредитно-грошова система на сьогоднішній день будується на абсолютній і навіть суворої формі.

Сучасні політологи розглядають ці явища під прицілом фахівців, які формують певний психологічний і етіологічне вимоги. Уряд формується на підставі застосування технократичного методу, нерідко, однак же, основні підвалини даної сфери не будуть зачіпатися.

Позитивний досвід також в даній сфері має Італія приблизно з 90-х років XX століття. Зокрема, тут в рамках корупційного скандалу були задіяні широке коло урядовців і представники від основних партій. В подальшому дана течія також активно діяло. Філософський контекст в даному сенсі посилено розширюється, що кілька диференціює точки зору на означені питання. При цьому, яку б форму розвитку не вибрав держава, так чи інакше доведеться враховувати думку населення.

Термін технократія також позначає соціальну групу, в яку входять висококваліфіковані фахівці-вчені. Зокрема на сьогоднішній день активний шар технократів існує в Німеччині, також він існував в період Веймарської республіки і часів Третього Рейху. Крім того, в період Другої світової війни вчені брали активну участь у формуванні політики Третього Рейху, використовуючи певну модель «Левіафан». Дане назва з’явилася з твору англійського філософа Томаса Гоббса, який розбирав в ньому проблеми держави і держустрою. Зокрема, тут визначалася група впливу на Третій рейх і взаємодія з Гітлером.

У Росії також дане явище було широко поширене в 1930-х роках, проте в період репресій, воно значно постраждало.

Таким чином, технократія виглядає наступним чином

  • при владі представлені вчені і фахівці в технічних та інших сферах;
  • багато сфер, в тому числі сфера державного управління, автоматизовані;
  • вчені беруть активну участь у політичному житті держави, використовуючи для його розвитку свої науково-технічні відкриття.
Посилання на основну публікацію