Моноетнічна держава

Визначення моноетнічної держави

Однонаціональна, національна або моноетнічні держава представляється державою, утвореним на історично сформувалася етнічної території будь-якого етносу (нації), що втілює її суверенність. Історичним чином моноетнічні держави формувалися традиційно там, де початок формування етносу (нації) збіглося за часом з формуванням держави, в зв’язку з чим кордону держави зазвичай збігалися з етнічними, наприклад, безліч країн Латинської Америки і Західному Європи.

Прикладами держав з практично однорідним етнічним (національним) складом населення є:

 • Японія;
 • Північна і Південна Корея;
 • Німеччина;
 • Італія;
 • Португалія;
 • Бангладеш;
 • Данія;
 • Бразилія;
 • Польща;
 • Ісландія;
 • Угорщина;
 • багато арабських країн на Аравійському півострові та ін.

Суть моноетнічної держави

Дане поняття є антонімічности поняттю «багатонаціональної держави». Термінологія «моноетнічні (однонаціональнп, мононаціональна) держава» часто наводиться з посиланням на деякий «стандарт ООН (або Юнеско)», але такого міжнародно визнаного стандарту не існує. У визначеннях Комітету з науки, Утворенню і Культурі ООН (ЮНЕСКО) наводиться визначення «мононаціональної» або національної держави. Відповідно до глосарієм ЮНЕСКО національним або «мононаціональним» представляється держава, в якому етнічні (культурні) межі збігалися з політичними кордонами.

Ідеологія національної держави полягає в тому, що воно поєднує людей одного культурного і етнічного походження.

Але більшість країн сучасного періоду подаються багатонаціональними або поліетнічними. Цим чином можна стверджувати, що моноетнічні держава була б, якби практично всі представники будь-якого етнос об’єдналися в одну державу без присутності інших національних громад.

В Україні освітній стандарт для середньої (повної) загальної освіти під «однонаціональним» розуміє держава, державні кордони якого збігалися з етнічними (національними) і головна національність склала понад дев’яноста відсотків від чисельності всього населення.

На думку аналітика Д. Уілша, однорідними етнічно можуть бути названі тільки ті держави, в яких національні меншини склали менше п’яти відсотків від чисельності всього населення, а частка якогось одного етносу перевищила 95% загальної чисельності населення.

Прикладами мононаціональних держав з вмістом понад 95% будь-якого одного етносу вважаються:

 • Вірменія;
 • Албанія;
 • Данія;
 • Єгипет;
 • Греція;
 • Південна Корея;
 • Мальта;
 • Польща;
 • Португалія;
 • Японія та ін.

Моноетнічні держава на прикладі Вірменії

Незважаючи на те, що термінологія «мононаціональна (однонаціональне, моноетнічні) держава» досить часто застосовується з відсиланням на «стандарт Юнеско», єдиний критерій визначення моно- або багатонаціональності держави розміщений на сайті об’єктивістської центру «The Atlas Society» в обріз посилання на промову президента Freedom House.

Вірменія – сама мононаціональна країна. У Вірменії на сьогоднішній день проживає майже дев’яносто вісім відсотків вірмен. Видається неможливим знайти інше таке ж мононаціональна держава в світі.

Дане явище вченими пояснює тільки з позиції націоналізму. Традиційно вважається, що Вірменія переважним чином є моноетнічною державою. Щонайменше, офіційна статистика висвітлює це. За переписом 2011 року вірмени становили 96,89% від чисельності всього населення. Чисельність же меншин етносів по цій же перепису становить трохи вище трьох відсотків. Але деякі неточності в статистиці все ж виявляють дослідники.

У Вірменії офіційним чином зареєструвалися одинадцять національних громад. Хоч неофіційними чином так само діють організації інших меншин етносів.

Масовий відтік населення з Вірменії відбувався після розпаду СРСР в зв’язку соціальними і економічними труднощами, військовими діями з Азербайджаном, блокадами з турецької сторони. Чисельність етнічних груп, таких як литовці, естонці, татари, латиші, та ін., Була скорочена до мінімальних значень. Процеси міграції серед груп етносів Вірменії проводилися до кінця 90-х років.

Найбільшою громадою етносу в Вірменії, за офіційною інформацією, представляються єзиди, складові приблизно сорок тисяч чоловік.

Посилання на основну публікацію