Лідерство і його специфіка в політичному аспекті

Лідерство – явище багатогранне і багатозначне. Контекст використання цього поняття досить широкий – від характеристики домінування певної особини в тваринному середовищі до прояву керівних засад в житті того чи іншого співтовариства людей. Дійсно, формування і розвиток будь-якої соціальної спільності призводять до появи лідера. Тому лідерство так само стара, як і саме людство, і як соціальне явище воно всюдисущий і неминуче. Можна говорити про лідерів у політиці, бізнесі, мистецтві, науці, релігії, у партіях, родині, студентській групі і т.д.

Англійське слово «lider» означає «ведучий». Зміст даного слова точно відображає призначення такої людини і його функції. Лідери очолюють, ведуть за собою різні соціальні спільності – від невеликих груп людей до спільнот державного рівня, вони об’єднують і координують індивідуальні зусилля людей.

Лідер – це авторитетний член організації, соціальної групи, суспільства в цілому, особистісне вплив якого дозволяє йому відігравати істотну роль у соціальних процесах.

З поняттям «лідер» тісно пов’язане інше поняття – «лідерство». Лідерство – складне, багатоаспектне явище. В якості свого центральної ланки воно включає механізм взаємодії лідера і його послідовників. З одного боку, воно передбачає дієвий вплив лідера на окремих людей або їх групи, а з іншого – грунтується на їх підпорядкуванні лідеру, підтримці його рішень і дій, готовності слідувати за ним.

Незважаючи на те що в якості ключової фігури цієї взаємодії виступає лідер, не слід випускати з уваги і другу його складову. Адже словосполучення «самотній лідер» звучить абсурдно, і лідером можна бути тільки по відношенню до інших людей. Крім того, специфікою взаємодії в рамках лідерства більшою мірою відповідає термін «послідовники», ніж «ведені». Таке позначення більш доречно, оскільки передбачає активну позицію тих, хто підтримує лідера і слід за ним, так само як відображає статус самого лідера, який не нав’язується ззовні, а добровільно надається людині його оточенням.

Посилання на основну публікацію