Легітимація влади

Влада, обрана народом, є легітимною. Але це положення не носить абсолютного характеру. Вибори надають риси легітимності влади в тому випадку, якщо їх організація та проведення, а також чинне виборче право відповідають низці принципів, які ми розглянемо нижче. Така влада викликає довіру до неї з боку більшості громадян, відповідає їх ціннісним орієнтаціям і очікуванням і вправі розраховувати на виконання прийнятих нею політичних рішень. Не випадково одним з показників кризи легітимності влади можуть служити результати виборів, зокрема, коли помітне число тих, хто претендує на продовження своїх владних повноважень, не отримує підтримки громадян.

Посилання на основну публікацію