Концепція Г. Моска

Особливо підкреслювали класики елітаризму провідну роль «правлячої еліти» в соціально-політичному процесі. Так, зокрема, Моска зазначав, що правляча еліта спочатку концентрує у своїх руках державне управління, потім монополізує владу, виконуючи всі політичні функції. При цьому вона користується всіма перевагами, які дає ця влада.

На думку Моска, панування меншини незворотньо, бо це панування «організованої меншості» над «неорганізованою більшістю». Завдання політичної науки у зв’язку з цим Моска вбачав у дослідженні умов приходу правлячої еліти до влади і утримання її. У всіх культурних товариствах, писав він, правляча еліта ніколи не затверджує свою владу тільки у вигляді фактичного панування, а намагається надати їй моральну, а також юридичну санкцію, представляючи її як неминучий наслідок з навчань і вірувань, загальновизнаних і загальноприйнятих в керованому ним суспільстві [ 68].

Посилання на основну публікацію