Класифікація держав

Поняття класифікації держав

Метод класифікації – один із широко застосовуваних наукових методів, в тому числі для вивчення держави і права.

Класифікація держав – це поділ держав на групи за певними характеристиками, ознаками, особливостям.

Від класифікації слід відрізняти типологію держав, яка передбачає використання в якості критерієм найбільш узагальнених рис, ознак і особливостей.

Підходи до класифікації держав

У літературі виділяється велика кількість критеріїв класифікації держав:

  • Часовий період існування держави. За цією ознакою держави поділяються на найдавніші держави (протогосударства), держави Стародавнього світу, держави Середніх століть, держави Нового часу, сучасні держави.
  • Географічне положення. Певні особливості державності пов’язані і з географічним положенням держави (рівнинні і гірські держави, прибережні і континентальні). Прийнято виділяти європейські держави, держави Африки, Азії, Північної та Південної Америки, Океанії та Австралії.
  • Форма держави. За даним критерієм виділяють монархічні і республіканські держави;
  • федеративні та унітарні держави; демократичні і авторитарні держави.
  • Державний суверенітет. У різні періоди часу існували як суверенні держави, так і різні форми залежних держав (колоній, залежних територій, квазі-держав), в яких декоративна державність не супроводжується реальними проявами суверенітету.
  • Стадія розвитку держави. В рамках концепції еволюції держави прийнято виділяти ранній, розвинене і зріла держава.
  • Ставлення до релігії. Взаємовідносини держави та церкви дозволяють виділяти світські, клерикальні, теократичні і атеїстичні держави.

В юридичній науці склалися також і два підходи до типології держави:

Формаційний підхід базується на марксистському вченні про суспільно-економічних формаціях – історичних типах суспільства, в основі яких лежить спосіб суспільного виробництва (форма власності на засоби виробництва). При цьому держави поділяються на первісно-общинні, рабовласницькі, феодальні, буржуазні і соціалістичні; виділяються і перехідні держави, в яких одна формація (і відповідний їй тип держави) змінюється іншою.

Цивілізаційний підхід базується на виділенні типів держав в залежності від ряду культурних, релігійних та географічних ознак. Так, власний тип держави притаманний західній, ісламської, індуїстської, православної, африканської цивілізаціям, а раніше був властивий давньоєгипетській, давньогрецької і давньоримської цивілізацій.

Кожен з підходів до типології держави має і свої переваги, і недоліки. Але в сукупності обидва підходи до типології держав дозволяють найбільш повно розглянути феномен держави в його історичної мінливості.

Значення класифікації держав

Метод класифікації дозволяє пізнати і виявити загальні ознаки держав минулого і сьогодення, а також їх відмінні, особливі риси.

Класифікація держав зазвичай проводиться на великому практичному матеріалі (шляхом зіставлення безлічі держав сучасності і минулих століть) і враховує реалії існування конкретної держави, тобто його економічний і політичний лад, правові пам’ятники і культуру.

Посилання на основну публікацію