✅Інститути держави – визначення, приклади, характеристика

Поняття та відмінні властивості інституту держави

Держава являє собою у відомому сенсі абстракцію, оскільки не має матеріального, предметного втілення. Говорячи про дії, функції, політику держави, зазвичай мають на увазі конкретні інститути або сукупність таких інститутів.

Під соціальним інститутом прийнято розуміти форму організації спільної діяльності людей, за допомогою якої реалізується будь-яка суспільна функція.

У більш вузькому значенні інститутом позначають суспільні установи або організації.

Так, соціальними інститутами є:

 • сім’я;
 • школа;
 • трудовий колектив;
 • церква;
 • засоби масової інформації тощо.

Інституційну складову можна виділити і щодо феномену держави.

Інститут держави (або державний інститут) – форма організації державно-владної діяльності, за допомогою якої досягаються поставлені перед державою цілі і завдання.

Можна назвати наступні властивості інститутів держави:

 • стабільність їх існування, т. е. дані інститути з тими чи іншими особливостями функціонує в більшості держав, що знаходяться на одному щаблі розвитку;
 • спрямованість на реалізацію функцій держави;
 • єдність і диференціація інститутів (кожен з них має власну сферу діяльності, проте спільні зусилля інститутів спрямовані на досягнення спільної мети);
 • історична мінливість (зі зміною сутності та призначення держави зазнають змін і його інститути).

Класифікація інститутів держави

Інститути держави класифікуються в основному за сферою їх діяльності (виконуваної функції держави).

Правотворчі інститути держави. Основне завдання даних інститутів – забезпечення народного представництва при формуванні державою правових норм у формі законодавства.

Дані інститути представлені парламентом, його комісіями, референдумом.

Виконавчі інститути держави. Їх мета – проведення в життя політики і законів держави в різних сфера життя (економіка, охорона здоров’я, природокористування).

До числа інститутів виконавчої влади належать:

 • міністерства;
 • відомства;
 • служби;
 • агентства;
 • комітети.

Специфічну групу становлять інститути, пов’язані з управлінням державним майном, і пенітенціарні інститути.

Судові та контрольно-наглядові інститути держави. Дана група інститутів здійснює вирішення правових суперечок і контролює дотримання законів держави. Значні інститути – суд, прокуратура, органи фінансового нагляду.

Крім даних традиційних інститутів, нерідко виділяються також армія (інститут, що забезпечує територіальну цілісність і недоторканність держави) і церква (в теократичних і клерикальних державах).

Роль інститутів в механізмі держави

Як відомо, механізм держави містить систему органів держави і їх діяльність (в тому числі принципи цієї діяльності і забезпечують її ресурси).

Державні інститути, як правило, являють собою великі групи органів державної влади. На відміну від останніх, інститути – більш стабільна категорія, в той час, як конкретні утворюють інститут органи влади можуть виникати і ліквідуватися.

Отже, інститут держави відповідає значущим напрямками державної діяльності безвідносно сфери такої діяльності. В рамках механізму держави категорія інституту дозволяє більш абстрактно уявити функціонування державної влади.

Посилання на основну публікацію