Інститут виборів у політичній системі суспільства

Вибори – невід’ємна частина політичних процесів в сучасних демократичних суспільствах. Допомогою виборів забезпечується формування різних політичних інститутів. Такий порядок формування парламентів, органів місцевого самоврядування, нерідко судових органів, наділення повноваженнями президентів, губернаторів, мерів міст і т.д.

Вибори – важлива форма участі громадян у різного роду політичних процесах. У Загальній Декларації прав людини (1948) вказується (ст. 21):

Кожна людина має право брати участь в управлінні своєю країною безпосередньо або через вільно обраних представників.

Цим, насамперед, і пояснюється виключно важлива роль виборів у функціонуванні та розвитку демократичної політичної системи.

Посилання на основну публікацію