Інституалізація політичної участі громадян

В рамках політичного процесу його суб’єкти, в число яких входять індивіди і групи людей, здійснюють різноманітні дії з реалізації своїх інтересів. Форми їх політичної поведінки можуть бути різними. Для підтримки стабільності політичної системи важливо, щоб вплив пересічних громадян на інститути влади здійснювалося не стільки у формі масових стихійних акцій, скільки у формах, відповідних прийнятим в даному суспільстві правилами «політичної гри». А найважливіша інституційна форма політичної участі при демократії – голосування на виборах.

Посилання на основну публікацію