Функції держави

Функції держави – це основні напрямки його діяльності, що виражають сутність і соціальне значення державного управління суспільством.

Всі основні напрями діяльності держави в залежності від того, в якій сфері суспільного життя вони протікають, поділяють на внутрішні і зовнішні. Існування будь-якого сучасного суспільства здійснюється у двох сферах: всередині країни і на міжнародній арені. За тривалістю дії функції держави поділяють на постійні і тимчасові.

Внутрішні функції – це головні напрямки діяльності держави в межах конкретної країни, що характеризують внутрішню політику держави. До основних напрямів внутрішніх функцій можна віднести: організацію суспільства; забезпечення громадської безпеки; прийняття і реалізацію законів; підтримання громадського порядку; розробку національно-державної ідеології; формування нормативно-ціннісної основи суспільства; регулювання економічних, соціальних і політичних відносин; створення необхідних умов для розвитку культури.

Державою здійснюються такі внутрішні функції:

• Економічна: формування державного бюджету та контроль за його витрачанням; визначення загальних програм економічного розвитку країни; стимулювання найбільш пріоритетних галузей економіки; створення сприятливих умови для підприємницької діяльності.

• Соціальна: надання соціальної допомоги нужденним членам суспільства; виділення необхідних коштів на охорону здоров’я, освіту, науку, відпочинок і т. д.

• Фінансового контролю: виявлення та облік доходів виробників, частина яких спрямовується до державного бюджету для забезпечення соціальних і загальнодержавних потреб.

• Охорони правопорядку: забезпечення точного і повного здійснення законодавчих приписів усіма учасниками суспільних відносин.

• Екологічна: система державних заходів, спрямованих на збереження, відновлення, поліпшення навколишнього середовища.

Основними зовнішніми функціями держави є наступні:

• захист державних інтересів на міжнародній арені;

• підтримання обороноздатності країни на необхідному рівні;

• участь у вирішенні глобальних проблем людства;

• розвиток взаємовигідного економічного і політичного співробітництва з іншими державами.

Посилання на основну публікацію