Фактори політичної поведінки особистості

На політичну поведінку особистості, ступінь її активності впливають різні чинники, насамперед об’єктивні соціально-економічні умови життєдіяльності людини. Провідна роль серед них належить економічним потребам та інтересам. Саме тому політична боротьба в суспільстві в кінцевому рахунку ведеться за право володіння, розпорядження та користування власністю. Сказане не слід розуміти спрощено. Економічні потреби та інтереси – не єдина причина політичної поведінки. Прагнення до влади може розглядатися індивідами і як спосіб самореалізації, спосіб завоювання пошани, нагород, привілей і т.д.

Великий вплив на політичну поведінку надає суспільно-політичний лад. Найбільш сприятливі умови для політичної активності створюються в справді демократичному суспільстві та правовій державі. Тут особистості надані широкі можливості для прояву політичної волі.

Значний вплив на політичну поведінку особистості надає ступінь розвитку політичної культури в суспільстві, передусім такі її елементи, як ідеологія, цінності, політичні традиції і звичаї. Вони можуть як сприяти розвитку політичної активності особистості, так і стримувати його.

На політичну поведінку особистості впливає також і безліч інших факторів: міжнародна ситуація, внутрішня політична обстановка, психологія особистості, її конкретні установки, цілі та мотиви участі в політиці. Таким чином, фактори політичної поведінки носять як об’єктивний, так і суб’єктивний характер. При цьому об’єктивні умови політичного життя створюють реальні можливості прояву індивідуальної політичної волі і політичного самоствердження особистості.

При розгляді факторів політичної поведінки необхідно також враховувати, що і об’єктивні і суб’єктивні чинники політичної активності завжди мають конкретно-історичне прояв.

Посилання на основну публікацію