Фактори і функції геополітики

Основні фактори геополітики

Геополітика виступає в ролі стратегії і тактики міжнародних взаємин, зовнішньої політики держави. Сучасні умови роблять призначенням геополітики в тому, щоб вона була інструментом і «маяком» зовнішньої політики, які дозволяють визначати можливості і пріоритетні боку розвитку держав, в залежності від їх географічного положення і можливостей нації.

Україна, будучи суверенною незалежною державою, представляється геополітичною реальністю, що має вигідне становище географічного типу.

Розглянемо основні геополітичні чинники, на підставі яких будується державна політика:

 • географічний: розміри території, місце розташування, рельєфи, протяжність кордонів і т. д .;
 • геофізичний: кліматичні умови, кількість природних ресурсів, кількість водних ресурсів та ін .;
 • політичний: діючий політичний режим; особливості управління і форма державного устрою і т. п .;
 • соціальний: рівень життя, особливість соціальної сфери, рівень урбанізації населення і т. п .;
 • економічний: рівень розвиненості економіки, темпи та майбутнє розвитку економічного зростання, інфраструктурні сфери, наявність запасів стратегічного характеру ін .;
 • військовий: бойова здатність збройних сил держави, оснащеність сучасним озброєнням, кількісний ресурс армії, присутність ядерної зброї і т. п .;
 • культурно-релігійний: конфесійно-національні традиції, рівень наукового, освітнього, медичного розвитку і т. д .;
 • демографічний: кількість населення, його склад, щільність населеності, рівень народжуваності, смертності та ін .;
 • екологічний: стан навколишнього середовища і т. п.

У рейтингу геополітичних чинників важливе місце віддано розташуванням країни по відношенню суші і моря. Всі держави поділяються на континентальні і морські. Континентальні країни пріоритетними, якщо розмір їх території, яка є фактором їх потужності і безпечного життя, є значним. Морські ж держави бачать значимість в контролі над прилеглими водними територіями.

Говорячи про економіку, континентальні держави проявляють інтерес в тому, щоб їх промислова сфера знаходилася якомога ближче до джерел сировини, енергетики, а морські – якомога ближче до узбережжя. Континентальні країни зазвичай приділяють особливу увагу розвитку залізничного та інших видів сухопутного транспорту, а морські особливе значення надають морському флоту.

Географічне середовище має величезну значимість у розвитку держав. Країна, що володіє численними сировинними ресурсами такими як, вугілля, нафта, руда, деревина та іншими видами – має при інших рівних умовах величезні переваги в розвитку виробництва, ніж країна, яка не володіє ними.

Зараз геополітична думка продовжує свій розвиток. Нарівні зі звичайними геополітичними факторами такими як, простір, ландшафт, ресурси і т. д. Останнім часом стали мати значення нові: зброя масового знищення, використання сучасних військових засобів електроніки, освоєння космосу, нові транспортні засоби і зв’язку, розвиток і аналіз економічного , екологічного потенціалів, відстеження та аналіз масового поведінки індивідів і т. д.

Поява зброї масового ураження урівняв сили володіють ним держав, незалежно від їх схильності, територіального та Населенческій факторів.

Сьогодні в руках держав з’являються такі засоби, що дозволяють зруйнувати громадську організацію суперника без необхідності застосування зброї.

Функції геополітики

До функцій геополітики відносяться:

 • пізнавально-творча: дозволяє отримувати потрібну інформацію про ситуацію геополітики на світовий оренді, тенденції розвитку інтересів світових спільнот, визначати рівень власної країни в активно розвивається і виробляти стратегію розвитку і поведінки;
 • аналітико-рекомендаційна: за допомогою дослідження територіального поділу сил політики в сусідніх і провідних державах світу, в залежності від їх географічного положення, геополітика розробляє точні пропозиції для діячів держави, які визначають напрямок політики країни;
 • сохранно-захисна: її мета – вироблення напрямків діяльності геополітики, які ставлять завдання зберегти власну державу і народ як територіально-географічну одиницю, частку земної поверхні від воєн, знищення, соціально-екологічних катастроф.

Загалом, геополітика дає можливість формулювання чіткого уявлення про найбільш сприятливих варіаціях всіляких шляхів розвитку певної держави, в залежності його точного географічного положення та середовища, які могли б забезпечити найбільшу вигоду своїм національним інтересам.

Геополітика поєднує різноманіття функцій і зв’язків з життям деяких держав, союзів і блоків. Вона займається вивченням глобальної політики, де держава представляється в системі світових політико-економічних, військових, стратегічних та інших відносин.

Головною функцією геополітики є пояснення вибору союзника, партнера, напрямки та регіону для поширення свого впливу для забезпечення національної державної безпеки, пріоритетних цілей економічного і соціального культурного розвитку, збільшення матеріального і духовного рівнів життя, народів, зміцнення суверенності держави.

Посилання на основну публікацію