Держава як політичний інститут

Чи не більшість питань і проблем політології прямо або побічно пов’язані з функціонуванням державної влади. Саме в державі політична влада знаходить своє найбільш повне і потужне втілення. Масштаби державного регулювання соціальних відносин історично постійно зростали. У XX ст. в політичних системах тоталітарного типу ця тенденція досягла, здається, свого апогею – в них держава контролює практично все. Низьку ефективність подібного роду систем, мабуть, вже можна вважати остаточно підтвердженої історичним досвідом минулого століття. Ясно, що в цьому випадку держава кілька «зарвалися», перейшло у своїй активності якісь розумні межі. Але де ці межі проходять? Як визначити оптимальні розміри втручання держави в суспільне життя? Відповідей на подібні питання чекають, природно, від науки про політику. Але щоб вони були обґрунтованими, необхідно з’ясувати сутність держави, описати його ознаки, функції, різноманітність форм і т.д. Вивчення цих питань – один з найважливіших розділів політології.

Посилання на основну публікацію