Демократичний політичний режим

Загальні принципи демократичного політичного режиму:

1. Визнання народу джерелом влади в суверенній державі. Народний суверенітет полягає в тому, що саме народу належить установча, конституційна влада в державі, що народ обирає своїх представників і може періодично змінювати їх, а в ряді країн має також право безпосередньо брати участь у розробці та прийнятті законів шляхом народних ініціатив і референдумів.

2. Участь громадян у формуванні органів влади, прийнятті політичних рішень та здійсненні контролю за органами влади. Носіями представницької влади є також парламент та інші законодавчі органи, а також виборні представники виконавчої та судової влади.

3. Пріоритет прав і свобод громадянина над правами держави. Громадяни мають великий обсяг прав і свобод, які юридично закріплюються за ними. Діє принцип: «дозволено все, що не заборонено».

4. Принцип політичної рівності всіх громадян. Кожен громадянин має право бути обраним до органів влади і брати участь у виборчому процесі, якщо для цього немає обмежень, встановлених судом.

5. Принцип виборності органів державної влади. Передбачає можливість вільних і чесних виборів, що виключають будь-яке примушення і насильство. Всі особи, які контролюють владні структури, мають бути обрані відповідно до встановлених законом процедурами і періодично переобиратися

6. Верховенство закону у всіх сферах життя. Чітко і точно визначені як форми і механізми діяльності держави, так і межі свободи громадян, гарантовані законом.

7. Принцип поділу влади. Кожна з влади самостійна, незалежна, виконує свої власні функції.

8. Інститути громадянського суспільства самостійні, діють без державного втручання. Особисте життя, сім’я, дозвілля непідконтрольні державі.

9. Принцип багатопартійності. Усі політичні партії повинні бути поставлені в однакові правові умови в їх боротьбі за голоси виборців і за своє представництво в органах державної влади. Боротьба між партіями повинна здійснюватися виключно в рамках закону.

10. Політичний і ідеологічний плюралізм. У суспільстві відсутня будь-яка ідеологія, а різні ідеологічні течії протистоять один одному і вільно конкурують у боротьбі за вплив і уми людей.

11. Принцип свободи слова, який би можливість висловлювати свою думку, включаючи і критику уряду.

12. Силові служби виконують функції забезпечення внутрішньої і зовнішньої безпеки держави і суспільства. Їхні дії регулюються і обмежуються за допомогою закону.

13. Економічною основою демократії виступають різноманіття форм власності, ринок, конкуренція, економічно незалежна людина.

14. Демократичний режим знаходить своє правове відображення в конституції та законодавстві країни.

Посилання на основну публікацію