Демократична держава

Загальна характеристика демократичної держави

Багатовікова історія становлення та розвитку людського суспільства, політики, державності демонструє існування різних засобів і методів здійснення державної влади, існування яких, в кінцевому підсумку виливається в встановлення в державі одного з трьох видів політичного режиму – авторитарного, тоталітарного та демократичного.

При цьому в сучасній політологічній літературі, незважаючи на наявність певних недоліків демократичної держави, відповідна форма організації визнається найбільш досконалою, в тому числі в зв’язку з високим ступенем визнання і забезпечення прав і свобод окремого індивіда і соціальних груп.

В цілому, демократична держава в даний час прийнято визначати наступним чином:

Демократична держава – держава, форма устрою і спрямованість діяльності якого відповідають волі всього народу, а також загальновизнаним правам і свободам людини і громадянина.

Сучасна демократична держава передбачає широку участь громадян та їх об’єднань у здійсненні верховної державної влади. При цьому відповідні форми участі можуть бути різні, відрізнятися своєю безпосередністю, наприклад за участю у всенародних виборах або референдумі, або представницької формою реалізації, наприклад – через діяльність парламенту, інших виборних органів державної влади і т.д.

Принципи демократичної держави

  • В основі побудови і функціонування демократичної держави лежать певні початку іменовані принципами демократичної держави, в числі яких прийнято виділяти наступні:
  • Принцип забезпечення прав і свобод людини і громадянина – основоположний принцип демократичної держави, в основі якого лежить те, що тільки в умовах демократичного режиму права і свободи стають реальними, встановлюється законність і виключається сваволю силових структур держави;
  • Принцип народовладдя, які передбачає те, що в якості носія суверенітету і основного джерела влади в демократичній державі виступає її народ. При цьому влада в демократичній державі може здійснюватися народом безпосередній шляхом участі в референдумі або вільних виборах органів державної влади, або в рамках інститутів представницької демократії;
  • Принцип ідеологічної та політичної багатоманітності (плюралізму). Стосовно до ідеологічного розмаїття даний принцип передбачає неможливість встановлення в демократичній державі будь-якої ідеології як державної і єдино прийнятною. Політичний плюралізм припускає існування в державі різних соціально-політичних структур, що функціонують в суспільстві, багатопартійність, діяльність політичних об’єднань і т.д.
  • Принцип різноманіття форм економічної діяльності, який передбачається наявність вільного ринкового господарювання, в умовах якого державою гарантується свободи економічної діяльності, заохочується і гарантується конкуренція, забезпечується різноманітність і рівноправність усіх форм власності та їх правовий захист.

Таким чином, сучасна демократична держава являє собою таку форму організації, яка ґрунтуючись на демократичних принципах забезпечує реалізацію прав і свобод людини, визнаючи їх найвищою цінністю.

Посилання на основну публікацію