Авторитарний політичний режим

Авторитаризм – це така встановлена ​​або нав’язана форма політичного режиму, яка концентрує владу в руках однієї людини або в одному органі влади, в результаті чого знижується роль інших органів і гілок влади і, насамперед, применшується роль представницьких інститутів.

Можна стверджувати, що найбільш суттєвими рисами авторитаризму як політичного режиму є три:

  • по-перше, концентрація влади в руках однієї особи або однієї гілки цієї влади;
  • по-друге, істотне зниження ролі представницьких органів влади;
  • по-третє, зведення до мінімуму ролі опозиції та автономії різних політичних систем, різке згортання різних демократичних процедур (політичних дебатів, масових мітингів і т. д.).

Авторитаризм більшістю населення сприймається як нелегітимний режим, в той час як легітимність тоталітаризму більшістю не заперечується. Авторитаризм встановлюється всупереч думці більшості або принаймні без його підтримки і згоди; тоталітаризм ж встановлюється за найактивнішої участі мас. Саме внаслідок масової підтримки тоталітаризм в науковій літературі іноді правомірно називають диктатурою масових рухів.

Також важливе методологічне значення має і соціологічно правильне вирішення питання: який той об’єктивний критерій, за допомогою якого можна стверджувати, що в даній країні вже утвердився авторитаризм або ж він у ній вже зруйнований. Принципова важливість цієї проблеми визначається багатьма практичними і теоретичними причинами. Адже на основі того, що в окремих країнах є риси, характерні для сформованого авторитаризму, не можна вважати такий режим авторитарним в цілому. Необхідно відкинути будь-які спроби вважати авторитарними політичні режими, де в наявності антидемократичні риси, подібні або аналогічні тим, які мають місце при сформованому тоталітаризмі (масові репресії, терор), без належної повноти і необхідної внутрішнього зв’язку цих рис. Не тільки невірно, але й методологічно шкідливо називати авторитаризмом політичні режими далекого минулого, режими, які виросли в своїх історичних умовах, а не на грунті обставин XX в. – Колиски авторитаризму.

Посилання на основну публікацію