✅Роль особистості політичного лідера у створенні та вирішенні політичних конфліктів

Основні якості політичного лідера

Політичний лідер – це складне, багатовимірне утворення, яке складається з декількох взаємопов’язаних структурних елементів. Вони не всі однаково відповідальні за поведінку лідера, проте проявляються в ньому.

Дослідження, проведені американськими вченими, дозволили виділити найбільш значущі особистісні якості, що характеризують політичного лідера.

Їх можна згрупувати в шість блоків:

 • Уявлення лідера про самого себе;
 • Потреби і мотиви лідера, які впливають на його політичну поведінку;
 • Наявність системи політичних переконань;
 • Наявність стилю прийняття політичних рішень і стилю міжособистісних відносин;
 • Стресостійкість.

Умови роботи

Політичний лідер повинен бути здатний швидко і оптимально приймати політичні рішення. Нерідко лідери змушені діяти в кризових або конфліктних ситуаціях.

На сьогодні не вщухають суперечки конфліктологів про те, яка ж насправді роль лідера в попередженні і врегулюванні зовнішньополітичних і внутрішньополітичних конфліктів. Істина з даного питання поки не встановлена.

Однак очевидно, що ефективність політика як лідера зумовлюється наступними факторами:

 • Впливом зовнішніх факторів на лідера;
 • Психологічної структури особистості політичного діяча.

У кризових і конфліктних ситуаціях виникає необхідність не тільки швидкого прийняття рішень, а й обізнаності про все, що відбувається в суспільстві, оскільки події розвиваються дуже швидко, як правило, стихійно.

Саме від обізнаності лідера залежить, як надалі будуть складатися відносини. Чи зможе лідер погасити кризу мирними засобами, провести переговори, або виникне збройний конфлікт.

Значення лідера визначається високими політичними ставками, які він часто змушений робити. У кризових ситуаціях на лідерів впливають такі чинники:

 • Наявність високих ставок. Лідери, які приймають рішення в кризових ситуаціях, здатних все придбати або все втратити. Причому кризова ситуація здатна зачіпати життєво важливі інтереси сторін або сприйматися в якості таких. Тому втрати, які може понести лідер і його держава, можуть бути непоправними при неправильному рішенні.
 • Брак часу. Коли відбувається криза, події розвиваються лавиноподібно. Лідер змушений швидко реагувати на розвиток ситуації, і часу на її аналіз практично не залишається. Це означає, що лідер повинен бути обізнаний про всі ситуації, що мають місце в рамках держави. Наприклад, в період Карибської кризи американці кілька разів перевіряли інформацію про розміщення радянських ракет на Кубі, перш ніж повідомити дану інформацію президенту. Аналіз інформації цілком виправданий і дозволяє уникнути помилок, проте не завжди вистачає часу на подібний аналіз.
 • Важливість першого ходу. Як правило, Та сторона, яка зробила перший хід, займає лідируючу позицію в конфлікті. Саме цей фактор змушує політичних лідерів не упускати ініціативу, перехоплювати її при будь-якій можливості, що видалася. Крім того, затягування рішень також веде до негативних факторів, що негативно сприймається суспільством. Це може призвести до втрати авторитету лідером і повалення його з посади.
 • Високий ступінь невизначеності. В рамках кризи сторони далеко не завжди володіють достовірною і повною інформацією про ситуацію. Крім того, в рамках політичних взаємин посилюється конфіденційність, секретність інформації, тобто до неї допускається тільки вузьке коло осіб.
 • Непередбачуваність подій. Часто події виходять з-під контролю політичних діячів, що дезорієнтують сторони. Часом дані фактори можуть мати серйозний вплив на політичних лідерів.
 • Сильний емоційний вплив на ситуацію. Лідери – це стресостійкі люди, проте навіть вони не завжди здатні адекватно відреагувати на раптово виниклі складності. Нерідко дане вплив відбувається на тлі значних фізичних і психічних перевантажень, відсутності сну і відпочинку протягом тривалого часу і так далі. Рішення, які приймаються в подібних умовах, можуть бути погано продуманими і ірраціональними.

Психологічна характеристика політичного лідера

Індивідуально-психологічні особливості особистості політичного лідера роблять значний вплив на прийняття ним рішень. Дане питання активно вивчається не тільки психологами, а й конфліктологами, основним завданням яких є аналіз конфліктів, в тому числі і мають міжнародний характер.

Думка вчених щодо характеристики політичного лідера вкрай неоднозначно. Багато слідчих, вивчаючи дане питання, зовсім не зачіпають особистість політичного лідера або стосуються її побіжно.

Це пояснюється тим, що особистості багато в чому індивідуальні і мають свої, специфічними рисами, які проявляються далеко не в усьому.

Прояв особистості може бути вкрай різноманітним, так, навіть один і той же людина може по-різному реагувати на різні ситуації, вибирати різні засоби виходу з конфлікту і так далі. Необхідно також враховувати стан здоров’я, рівень його інформованості про ситуацію, методи, які він використовує.

Тим не менш, деякі вчені робили спроби вивчити особистість політичного лідера. Наприклад, Германн проводили дослідження в даній сфері. Вони створили групу студентів, які повинні були в ігровій ситуації нападу на державу, відповісти на питання, як слід вчинити керівництву атакованої держави.

На прийняття рішення давалося вкрай мало часу, близько 10 хвилин, при цьому учасники, які виконують певну роль, могли радитися один одним. Приблизно 26% прийняли рішення про проведення переговорів, 33% – про контратаку, інші випробовувані не змогли дати взагалі будь-якої відповідь.

Крім того, було встановлено що, чим адекватніше людина оцінює сам себе, тим адекватніше прийняті ним рішення. Особи з високою самооцінкою схильні до прийняття рішення про проведення переговорів, а всі інші – до військового вирішення конфлікту

Посилання на основну публікацію