1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Політологія

Політологія

Периферійні політичні процеси

0 коментарів
Поняття «периферійні політичні процеси»

Периферійні політичні процеси – це політичні процеси, які не мають скільки-небудь принципового або значного впливу на домінуючі способи і форми здійснення влади.

Політичний процес складається із...

Роль виборів у політичному процесі

0 коментарів
Вибори, їх види і значення

Вибори в політичному процесі - це спосіб обрання представників органів управління і державної влади за допомогою вираження політичної волі громадян згідно з чинним виборчим законодавством.

...

Розпуск парламенту

0 коментарів
Поняття «розпуск парламенту», історичні факти

Розпуск парламенту – це припинення діяльності парламенту до закінчення терміну його повноважень і призначення нових виборів, він є одним із засобів дозволу урядового (політичної) кризи...

Стадії політичного процесу

0 коментарів
Основні стадії політичного процесу

Стадії політичного процесу – це певні етапи розвитку політичної системи, під час яких з цією системою відбуваються певні перетворення і зміни.

На кожному новому етапі політична...

Законодавчий орган США

0 коментарів

Законодавчий орган США - це орган законодавчої влади, представлений Конгресом США. Конгрес складається з Сенату і Палати представників.

Конгрес займає перше місце в структурі федеральних органів державної влади (конституція США)....

Недоліки пропорційної виборчої системи

0 коментарів
Особливості пропорційної системи

Пропорційна виборча система - це різновид виборчої системи, яка використовується на виборах до представницьких органів. Депутатські мандати при проведенні виборів за цією системою розподіляються пропорційно голосам між...

Політологія - теорія і методологія політики

0 коментарів

Політологія в даний час визначається як система наукових поглядів на розвиток держави, форми управління суспільством і механізми політичної влади. Політологія, як наука з'явилася недавно для розмежування марксистської і буржуазної політичної...

Військово-політичний конфлікт

0 коментарів
Формування військово-політичного конфлікту

На цьому рівні розвитку перед людством простягаються два шляхи. Перший шлях прямує геть від військових конфліктів і воєн до «мирної епохи», досягти яку можна за допомогою послідовної...

Ознаки неоконсерватизму

0 коментарів
Передумови формування ознак неоконсерватизму

Проводячи характеристику неоконсервативної ідеології, перш за все необхідно відзначити, що вона за своїм змістом, з одного боку, виступає реакцією на кризові явища в економіці і політиці...

Види політичних систем суспільства

0 коментарів
Загальна характеристика видів політичних систем суспільства

Політична система виступає традиційним невід'ємним компонентом будь-якого сучасного суспільства. Причому для кожної держави характерна власна політична система, що володіє сукупністю відмінних унікальних рис, що...