Засоби і цілі естетичного виховання

Естетичне виховання має на меті розвинути в особистості творче мислення, здатність до емоційного відгуку на мистецтво, розуміння його і в цілому створити умови для формування духовних цінностей.

Для реалізації організованої діяльності з метою естетичного виховання використовують різні художньо-естетичні засоби. За Лихачова це можуть бути:

  • природа;
  • працю;
  • спілкування;
  • мистецтво;
  • гра і т.д.

Розглянемо докладніше особливості та значення художньо-естетичних засобів.

Природа

Природа – значуще засіб естетичного виховання. Природне багатство і різноманітність неповторно і показує нам багатогранність зовнішнього світу.

К.Д. Ушинський висловлювався так: «Я виніс із вражень мого життя глибоке переконання, що прекрасний ландшафт має таке велике виховне вплив на розвиток молодої душі, з яким важко змагатися впливу педагога». Природа як інструмент естетичного виховання займає одне з перших місць, але вона стає ефективним засобом прищеплення дитині добрих почуттів і творчого мислення тільки тоді, коли дорослий усвідомлено і цілеспрямовано задіє виховний потенціал природи.

Особливістю природи служить здатність людини сприймати її з перших місяців життя: краса природних умов зовнішнього світу інтуїтивно зрозуміла і доступна дитині. З цієї причини важливо включати в освітній процес дошкільного та шкільного початкового навчання заходи, в рамках яких діти спілкуватимуться з природою.

Насиченість і різноманіття фарб природи, гармонійні звуки здатні заволодіти емоціями дитини, викликати позитивно-забарвлені переживання, розвинути сприйняття, уяву і стати стимулом для творчої діяльності.

Навик естетичного сприйняття природи розвиває спостережливість і фантазію, уміння усвідомлювати, називати і висловлювати виникають почуття і емоції. Для повноти картини необхідно також використовувати літературні твори про природу і твори живопису.

Трудова діяльність

Діяльність розумового і фізичного роду чинить активний вплив на естетичний розвиток. Тут грають роль всі складові: сам процес праці, його зміст і результат, відносини, що виникають в ході спільної трудової діяльності. Праця покликаний прищепити вихованцям сприйняття таких його естетичних елементів, як ритм, темп, пропорція, навик отримувати радість від діяльності, створювати комфортну естетичну обстановку. Останнє пов’язано з грамотною організацією праці: саме вона дає можливість відчувати задоволення і насолоду від всього процесу.

Необхідно уникати формування в свідомості сприйняття, що праця завжди в тягар: для цього в діяльності повинні бути присутніми як суспільно значимі цілі, так і особисті; необхідно формувати навички планування та економії часу; формувати атмосферу захопленості і натхнення.

Мистецтво

Без мистецтва, звичайно, естетичне виховання не було б повноцінним. Твори мистецтва дають можливість людині сприймати світ через образи. Естетичне виховання відбувається, коли дитина навчається проживати почуття причетності творчості.

Коли в просторі вільного часу учнів присутній мистецтво, це наповнює особистість дітей цінним змістом, «закриває» глибинні потреби, робить розвиток багатогранним. Уміння споглядати і отримувати емоційно-позитивні переживання дозволяє отримувати розслаблення, знімати стрес від щоденної рутинної діяльності. У момент насолоди творами мистецтва відбувається перемикання психічних станів, що створює розрядку.

Але виховання містить в собі такий обов’язковий елемент як діяльність. Ось чому важливо зробити мистецтво не просто елементом візуального або слухового сприйняття, а й занурити дитину в саму середу. Художня діяльність може бути представлена ​​великою кількістю напрямків: участь у театралізованих іграх або уявленнях, декоративно-прикладна творчість, музикування, образотворче мистецтво, танець і багато іншого.

Література – це мистецтво художнього слова. Опановуючи культурою читання, культурою використання мови, дитина отримує найважливіші навички: відтворювати образи в уяві, давати характеристику героям і подіям, здійснювати аналіз прочитаного, вміти зрозуміло висловити свою думку. Літературні твори дають можливість проживати глибокі і яскраві емоції.

Музика як інструмент естетичного виховання вчить сприймати музичні твори і забезпечує придбання елементарних навичок виконавства. Музика також здатна зародити в людині різні почуття, дати можливість їх усвідомлено прожити; розвиває музичний слух, гармонію, почуття прекрасного.

Образотворче мистецтво знайомить з художніми творами, які формують навички практичного зображення, образотворчої грамоти і творчого самовираження. Людина з розвиненим естетичним сприйняттям здатний отримати від живопису не менш яскраві враження, ніж від музики.

Гра

Гра давно визнана педагогами і психологами високоефективним інструментом для розвитку і становлення особистості. Ігрова діяльність відбувається в особливому емоційному полі, в якому особистість дитини виражається вільно, природно і по своїй волі прагне до пізнання і самостійності. Ігри різноманітні, можна сказати, що їх кількість безмежно, тому що це також і поле для максимального творчого самовираження.

Естетика побуту

Вище, говорячи про працю, ми згадували важливість правильної його організації. Загалом, це стосується будь-якого виду діяльності і побуті. Необхідно закласти в вихованців розуміння і потреба створювати красу і комфорт скрізь, де вони проводять свій час, будь то відпочинок або навчання. Естетична обстановка навколо підтримує розвиток таких характеристик як самоповага, гідність, дисципліна, акуратність, і на цій основі кошти естетичного виховання дають свої плоди. Якщо обстановка, в якій дитина живе і розвивається, естетична, красива; якщо він є свідком красивих, поважних відносин між людьми; якщо мова, яка чується поруч, правильна і чиста, то естетичне оточення стає нормою, до якої буде з’являтися прагнення. Естетика побуту включає і зовнішній вигляд людини.

Естетика побуту – це фон, що закріплює або руйнує складаються уявлення про красу.

Посилання на основну публікацію