Закономірності педагогічного процесу

Базовим методологічним підставою для визначення закономірностей у педагогіці виступає діалектичний системно-структурний підхід, який передбачає послідовне виявлення істотних, закономірних зв’язків педагогічної системи.
Для цього необхідно проаналізувати різні види зв’язків.
1. Між громадськими та педагогічними процесами.
2. Усередині педагогічного процесу.
3. Між процесами навчання, освіти, виховання і розвитку.
4. Між процесами виховання і самовиховання.
5. Між процесами впливів суб’єктів виховання.
6. Між завданнями педагогічного процесу і формами організації педагогічного процесу.
Таким чином, проаналізувавши ці види зв’язків, можна визначити наступні закономірності педагогічного процесу.
1. Наявність потреб і можливостей суспільства.
2. Наявність певних умов, в яких протікає педагогічний процес (матеріальних, гігієнічних, морально-психологічних та естетичних).
3. Взаємозв’язок процесів навчання, освіти, виховання і розвитку.
4. Необхідне єдність дій усіх суб’єктів виховання.
5. Наявність відмітних особливостей завдань виховання, які залежать від вікових та інших особливостей виховуваних.
6. Необхідно наявність поставлених завдань.
7. Визначення методів і засобів відповідно до завдань і змістом конкретної педагогічної ситуації.
8. Визначення форм організації педагогічного процесу відповідно до завдань, змістом, методами і засобами виховання.
9. Необхідний облік зовнішніх і внутрішніх взаємозв’язків педагогічного процесу.
10. Наявність внутрішніх зв’язків, при порушенні яких процес навчання не досягає мети.
11. Наявність закономірності між викладанням і навчанням.
12. Залежність змісту навчання від його завдань.
13. Визначення методів і засобів навчання відповідно до завдань і змістом.
14. Визначення форм організації навчання залежно від завдань, змісту і методів.
15. Наявність необхідного взаємозв’язку всіх компонентів навчання призводить до досягнення результатів, відповідних поставленим цілям.

Посилання на основну публікацію