Закономірності педагогічного процесу

Об’єктивні, необхідні, суттєві зв’язки, що характеризують педагогічний процес, відображаються в його закономірностях. Закономірностями педагогічного процесу є наступні.
1. Динаміка педагогічного процесу. Педагогічний процес передбачає поступальний характер розвитку – загальні досягнення учня ростуть разом з його проміжними результатами, що вказує якраз на розвивальний характер відносин між педагогом і дітьми.
2. Розвиток особистості в педагогічному процесі. Рівень розвитку особистості і темпи досягнення цілей педагогічного процесу визначаються наступними факторами:
1) генетичний фактор – спадковість;
2) педагогічний фактор – рівень виховної та освітньої сфери; участь у навчально-виховній роботі; засоби і методи педагогічного впливу.
3. Управління навчально-виховним процесом. В управлінні навчально-виховним процесом має велике значення рівень ефективності педагогічного впливу на учня. Дана категорія істотно залежить від:
1) наявності систематичної та ціннісної зворотного зв’язку між учителем і учнем;
2) наявності певного рівня впливу та коригуючих впливів на учня.
4. Стимулювання. Ефективність педагогічного процесу в більшості випадків визначається такими елементами:
1) ступінь стимулювання і мотивації педагогічного процесу учнями;
2) відповідний рівень зовнішнього стимулювання з боку вчителя, який виражається в інтенсивності та своєчасності.
5. Єдність чуттєвого, логічного і практики в педагогічному процесі. Ефективність педагогічного процесу залежить від:
1) якості особистісного сприйняття учня;
2) логіки засвоєння сприйнятого учням;
3) ступеня практичного використання навчального матеріалу.
6. Єдність зовнішньої (педагогічної) і внутрішньої (пізнавальної) діяльності. Логічне єднання двох взаємодіючих начал – це ступінь педагогічного впливу і навчально-виховна робота учнів – визначає ефективність педагогічного процесу.
7. Обумовленість педагогічного процесу. Розвиток і підведення підсумків педагогічного процесу залежать від:
1) розвитку самих різнобічних бажань людини і реалій суспільства;
2) наявних матеріальних, культурних, економічних та інших можливостей у людини для реалізації своїх потреб у суспільстві;
3) рівня умов вираження педагогічного процесу.

Посилання на основну публікацію