Загальні закономірності педагогічного процесу

Загальна педагогіка – це наука, яка вивчає закони передачі соціального досвіду дорослого покоління молодшому, і активне його засвоєння.

Педагогіка є досить давньою наукою. Протягом багатьох років сформувалася народна педагогіка. Через деякий час, людей, які вчили і виховували, почали називати педагогами. На початку, педагогіку відносили до філософії. Згодом, педагогіка сформувалася як окрема самостійна наука. Закономірність в педагогіці – це філософська категорія.

Об’єкт педагогіки – людина, яка вдосконалюється і розвивається в процесі виховання і взаємин.

Предмет педагогіки – це виховні дії і відносини, які впливають на людський розвиток.

Загальна педагогіка вивчає теоретичні основи педагогічного процесу, як наукова дисципліна.

Закономірність педагогічного процесу – це гармонійне особистісний розвиток.

Завдання загальної педагогіки

Завдання загальної педагогіки встановлені для створення ефективної педагогічної системи всіх сфер життя людини. Виділяють такі основні завдання:

 • Вивчення історичного формування знань в педагогіці і їх використання на практиці.
 • Дослідження актуальних проблем педагогіки.
 • Розробка педагогічних теорій і практичних порад.
 • Розробка систем педагогічних установ та збільшення ефективності їх діяльності.
 • Установка методів, форм, засобів, технологій педагогічної активності.
 • Рішення проблем виховання різних типів.
 • Вивчення питань управління педагогічними установами, системами і діяльністю.
 • Забезпечення педагогічної активності.
 • Система підготовки професійних педагогів різних рівнів.
 • Підготовка педагогічних кадрів для роботи в НЕ освітніх організаціях.

При вирішенні цих завдань будуть виконані такі функції педагогіки:

 • Практична.
 • Наукова.
 • Соціальна.

Роль особистості в педагогіці

Педагогіка – це наука, яка вивчає людини. Об’єктом науки виступає людина, яка розвивається завдяки педагогічної активності.

Особистість людини в педагогіці розглядається з різних сторін:

 • Соціологічної – особистість в суспільстві.
 • Психологічної – враховуються особливості вікової психології.
 • Біологічної – фізичний розвиток людини.

Закономірність освітнього процесу – це методологічні основи, що представляють об’єктивно існуючі, повторювані, стійкі, істотні зв’язки між умовами цього процесу і його результатом.

Загальна педагогіка вивчає питання виховання і взаємини між людьми, які формують особистість. Під таким формуванням і розвитком мається на увазі закономірний процес перетворення фізичного, духовного і психічного людського потенціалу. Він забезпечує реалізацію його сутності, призначення та становлення особистості.

Особистість – це системна властивість людини і якісні особливості індивіда.

Проблема особистості в педагогіці вивчається з боку трансформації і прояви її педагогічних характеристик, до яких відносять виховання, освіту і розвиток. Також педагогіка вивчає соціалізацію особистості – процес і результат виникнення у людини соціально детермініруемих педагогічних утворень.

Особистість в загальній педагогіці виступає не пасивним об’єктом, а суб’єктом педагогічної системи і суспільних відносин, який проявляє активність в засвоєнні досвіду і формує особистість, самостійно несе відповідальність за себе і своє життя.

Посилання на основну публікацію