Загальна характеристика античності

Наступним після Стародавнього світу визначальним етапом світової культури стала античність. Латинське antiquus, буквально означає «стародавній», в широкому сенсі може бути застосоване до будь-якої з цивілізацій Стародавнього світу. Історично склалося, однак, так, що поняття «античність» відносять до грецької історії та культурі. Будучи спадкоємицею найдавніших культур Єгипту та Дворіччя, античність досягла вражаючих висот, що склали базис для всього подальшого розвитку, у всякому разі, європейської культури.
«Прекрасним травнем, який цвіте лише один раз і ніколи більше», називав античність великий Гете. Такому розквіту сприяли винятково сприятливі географічні умови – на перехресті торгових і культурних зв’язків, благодатний клімат і, головне, демократичний устрій античних міст-держав, що заохочує вільний розвиток думки, обмін думками, здорове змагання людей та ідей. Дух вільної творчості, захвату життям, захоплення красою, поваги до особистості і думки, властивий античності, дозволив навіть деяким мислителям угледіти в ній навіки втрачений «золотий вік» людства. Це була епоха, коли очима, широко відкритими світ, люди бачили всі нові сторони нескінченно різноманітного світу, а «очі розуму» (Платон), завдяки сміливим філософських узагальнень, виявляли в потоці, куди «не можна увійти двічі» (Геракліт), стійкі і повторювані закономірності. Саме виникнення в VII-VI в.в. до н. е. давньогрецької філософії стало найбільш чудовим і зрілим продуктом благодатної атмосфери грецьких полісів. Як писав Ф. Енгельс, «в грецької філософії є ​​у ​​зародку, в процесі виникнення, всі пізніші типи світоглядів» (К. Маркс, Ф. Енгельс. Т. 20. С. 369).
Вперше антропоморфні міфологічні уявлення про природу, стихійні спостереження над особливостями пізнання світу, розрізнені етичні, правові та політичні ідеї об’єднуються під всеохоплюючих філософських системах. Органічною складовою таких систем були концепції освіти. По суті, філософія освіти бере початок у Стародавній Греції.

Посилання на основну публікацію