Характеристика закономірностей і принципів навчання

Процес навчання є закономірно розвивається процес, на який впливають загальні закономірності наступних областей людського життя:

 • рівень розвитку матеріальної і духовної культури суспільства;
 • взаємодія особистості і суспільства;
 • рівень розвитку науки, в тому числі педагогіки.

Існує цілий ряд закономірностей навчання, основною з яких є збіг цілей і прагнення учнів отримувати знання і надаються на вихованців педагогічних впливів. Дотримання цієї умови є гарантом того, що діти зможуть реалізувати свою тягу до пізнання світу. З боку педагога потрібне активне бажання дати учням об’єктивні знання про світ, які допоможуть підростаючому поколінню в життя, а також його сприяння колективної діяльності дітей.

Будь-яка діяльність, в яку залучені діти, розвиває певні якості особистості. Активна колективна робота нарівні з індивідуальною діяльністю дозволяє навчити дитину вирішувати поставлені перед ним завдання, дати потрібний досвід і знання, розвинути навички та вміння.

Вимоги педагога повинні відповідати можливостям учнів, а також враховувати соціально-психологічні та індивідуальні особливості дитини. Навчання простіше йде в тих випадках, коли спосіб подачі інформації відповідає пізнавальним можливостям дитини, його характеру, його інтересам в плані навчання і проведення вільного часу.

Використання технічних засобів навчання підвищує якість засвоєння навчального матеріалу. Будь-які технічні засоби навчання необхідно застосовувати осмислено відповідно до цілей занять.

На ефективність навчання впливає відповідність досліджуваного матеріалу і вимог сучасних умов життя.

Принципи навчання

Перш ніж продовжити вивчення теми, давайте розберемося з термінологією.

Під принципами навчання розуміють початкові дидактичні положення, які відображають загальні закономірності процесу навчання і надають цьому процесу напрямок на розвиток особистості.

За допомогою формулювання принципів навчання педагог розкриває для себе теорію планування навчального процесу та алгоритми управління цим процесом. Ці принципи повинні лягти в основу позицій і установок, які визначають організацію навчального процесу і його постійну оптимізацію.

Активне використання принципів навчання допомагає:

 • організувати навчальний процес оптимальним чином;
 • враховувати значущі закономірності цього процесу;
 • чітко визначитися з цілями і завданнями;
 • віддати перевагу найбільш підходящим формам і методам навчання;
 • дотримуватися поетапність в процесі навчання;
 • активно взаємодіяти з іншими учасниками процесу.

Більшість принципів навчання є універсальними для навчальних закладів будь-якого рівня і профілю, так як вони включають найбільш важливі положення, які визначають за вимогами до змісту, організації та методиці навчання.

Основні закономірності навчання – це:

 • систематичність;
 • послідовність;
 • наочність;
 • активність з боку учнів;
 • комплексність;
 • оптимальний рівень труднощі;
 • міцність оволодіння навичками;
 • навчання групової та індивідуальної роботи.

Активне залучення учнів в роботу, їх свідоме ставлення створюють атмосферу самостійності і відповідальності. Це стимулює пізнавальну діяльність, прагнення проявляти ініціативу, шукати творчі підходи.

Наочність за своїм змістом повинна відповідати віку учнів і вимогам педагогічної психології. Комплексний підхід, систематичність занять і послідовність дозволяють отримати стійку систему знань. Особливо ефективно працює підхід, при якому нові знання пов’язуються з уже засвоєними. З боку педагога повинен бути постійний контроль результатів роботи учнів.

Навчання не повинно бути легким. Рівень складності визначається розумовими і фізичними можливостями учнів і їх початковим рівнем підготовки. У зв’язку з цим поетапне вивчення матеріалу в педагогіці реалізується на основі принципу від простого до складного.

Міцність оволодіння навичками і знаннями в чому залежить від розуміння учнями значення навчального матеріалу для життя в соціумі і подальшій роботі. Це дає установку на запам’ятовування матеріалу. Також не останню роль в закріпленні отриманих знань грає систематичне повторення пройденого.

Групова діяльність в навчанні

Важлива як самостійна, так і групова діяльність учнів.

Завдання педагога – навчання ефективним способам взаємодії. Узгодженість, вміння домовлятися і розподіляти завдання всередині групи допомагає відпрацювати соціально прийнятні й ефективні форми поведінки, створити позитивний психологічний клімат в колективі.

Групова робота дозволяє:

 • знайти точки взаємодії і спільні інтереси у дітей;
 • створити умови для формального та неформального спілкування;
 • засвоїти навички взаємодопомоги;
 • прищепити почуття відповідальності за загальний результат.
 • Робота в групі є пріоритетною для освітнього процесу.

Принципи та закономірності навчання постійно видозмінюються. Про них можна сказати, що вони є історично минущими і взаємопов’язаними. Вони являють собою систему принципів організаційно-методичної роботи та змістовної частини.

Виділення окремих принципів навчання дозволяє відповісти на питання чому і як навчати підростаюче покоління, сформулювати правила навчання, методичні прийоми.

Посилання на основну публікацію