Характеристика форм позанавчальної діяльності

Позаурочна робота має на увазі використання найрізноманітніших форм організації учнів.

Виходячи зі ступеня придатності або інших форм, для вирішення різних виховних завдань їх класифікують на загальні та універсальні, які отримують певну спрямованість, що залежить від цілей і змісту лекції, уроку або вечора.

Види позанавчальної діяльності

Спеціальні здатні відобразити специфіку тільки конкретного напряму виховної роботи та його завдань, тобто трудового, патріотичного, естетичного, морального, екологічного виховання. Є класифікація, яка враховує масовість школярів. Розглядаються відповідні форми:

  • застосовувані для одного класу в якості дискусії, естетичної бесіди, екскурсії;
  • здійснювані для задіяння декількох класів за допомогою ранків, вечорів, диспутів, лекцій, звітів та інших;
  • схиляються до введення всієї школи до задейстовованію в загальношкільних фестивалях, святах, оглядах і так далі;
  • характеризуються масовістю, тобто наявність ігор або оглядів міського, районного, обласного масштабів.

Існують такі форми, при яких учні виявляють мінімальну активність. Основна діяльність включає в себе обговорення, сприйняття, розуміння, співпереживання, роздуми. Ці форми ідеально характеризують лекції, доповіді, екскурсії, зустрічі, відвідування виставок, виступів.

Інші форми провокують учнів на активну діяльність на різних етапах підготування заходу та його проведення. Наприклад, наявність олімпіад, гуртків, диспутів, конкурсів, усних журналів і так далі.

Отже, класифікація форм позанавчальної роботи передбачає наявність певних труднощів через існування і використання дійсно великої кількості різних стилів позаурочної діяльності.

Гурткова робота як одна з форм позанавчальної

Гурткова робота широко використовується в школах, організовується за допомогою вчителя-предметника. У такій формі позанавчальної діяльності можуть брати участь учні не тільки одного класу, особливо з історії, математики, літературі. Танцювальними, драматичними або кружками по різьбі управляють спеціально запрошені педагоги. Допущена до участі в керівництві вчителям школи, в якій проводиться захід, за умови їх зацікавленості в даній області.

Гуртки можуть бути названі по-різному: секція, суспільство, клуб і так далі.

Робота в них дозволяє створювати можливість для реалізації тісному зв’язку між учнями різних класів, допомагати в спілкуванні. Перебіг даного процесу відбувається в м’якій психологічній обстановці, що виникає на основі цілісності інтересів і духовних потреб хлопців.

Найчастіше школи проводять лекції, в яких піднімають загальнополітичні питання і міжнародне становище, окремі питання науки, техніки і мистецтва. В актовому залі читається цикл лекцій з певною тематичною спрямованістю, наприклад, література, мистецтво, наукові досягнення.

Роль проведення тематичних ранків – пізнавальна спрямованість і посвята певної тематики. Їх виконання передбачено для задіяння декількох класів, підготовка до якого попередньо ділиться між усіма учасниками.

Велику популярність отримали організації вечорів питань і відповідей по виділеній тематиці, найчастіше на тему моралі для виховання учнів. Під час організації заздалегідь принципово приймаються питання від дітей.

Проведення урочистих вечорів передбачає їх підготовку великою кількістю учнів. Ці заходи містять художню самодіяльність, атракціони.

Часте проведення зустрічей із запрошеними гостями органічно поєднуються зі святковими або тематичними ранками.

Такого роду урочистості можуть не нести особливої ​​виховної мети, наприклад, зустріч з представниками різних спеціальностей для підготовки подальшого вибору життєвого шляху учнями. Особливою значимістю відрізняються такі зустрічі, які діти організовують самі, як і запрошення бажаного виступає особи.

Змагальні форми позанавчальної діяльності

Для появи духу змагання важливо прищеплювати це учням за допомогою проведення конкурсів, турнірів, фестивалів, оглядів. Це можуть бути як змагання з навчальних предметів, так і в області трудових досягнень.

Існують певні правила, що передбачають попередній відбір бажаючих за класами або паралелей.

Для зростання інтересу до знань існують предметні олімпіади, які займають особливе місце в освітньому процесі на всіх його етапах.

Проведення змагань, оглядів, олімпіад передбачає міської, республіканський або обласної масштаб заходу.

Важливо здійснення екскурсій на природу, в музей або не виробництво. Тільки після ретельної підготовки захід зможе дати результат, пов’язаний з виховним і освітнім значенням.

Приготування стінгазет на увазі класні, загальношкільні газети. У них розповідається про поточне життя класу, школи або про цікаві знахідки гуртка. Її створення дозволяє об’єднувати дітей для спільної праці, дає можливість самореалізуватися. Шкільні стінгазети вважаються ефективним засобом для становлення учнів.

Захоплююча форма, яка використовується в школі для залучення дітей до навчання і виховання, – диспут, дискусія. Успішність проведення залежить від відбору цікавої теми або проблеми для учнів, підготовка вчителів до допомоги дітям при проведенні. Важливо, щоб діти могли вільно висловлювати свою думку, власні ідеї, думки і обмінюватися ними.

Виховні форми позанавчальної діяльності

До області трудового виховання, яке організовується в позаурочний час, відносять прибирання класу, шкільного двору, школи, оформлення кабінетів, роботу на пришкільній ділянці і так далі.

Однією з основних форм морального виховання вважається етична бесіда, проведена класним керівником. Для морального виховання може бути застосовано більшість пропонованих форм, тобто лекцій, тематичних вечорів, зустрічей та інших.

Для щеплення естетичного виховання найпопулярнішими формами колективного прилучення учнів до мистецтва є відвідування театрів, кіно, виставок, концертів. Розглядається також наявність особистої функціональної активності в галузі мистецтва посредствам занять дітей в гуртках або студіях.

Сучасний світ, що розвиваються технологій пропонує широкий спектр видів техніки, пропонованої для використання протягом навчального процесу. Зміцнення матеріальної бази школи сприяє формуванню комп’ютерних гуртків або секцій по позаурочній роботі.

Особлива увага приділяється всім формам позанавчальної фізкультурно-спортивної роботи. Для колективізації педагоги спільно з класами виїжджають на катки, влаштовують походи на лижах, що сприяє залученню учнів до занять спортом в пришкільних секціях.

Посилання на основну публікацію