Взаємозв’язок загальної та професійної освіти

Загальна освіта можна представити у вигляді такої собі першого ступеня освітньої системи, яка включає в себе такі поняття:

  • дошкільна освіта;
  • початкова загальна;
  • основну загальну
  • середню (повну) загальну;
  • додаткову освіту.

Професійна освіта є результатом і процесом становлення і розвитку особистості як професіонала і оволодіння відповідними отриманими знаннями, вміннями, навичками, а також педагогічними компетенціями в певних спеціальностях і професіях.

Особливу роль в структурі освіти відіграє самоосвіта. Підготовку людини до самоосвіти необхідно починати ще на ранньому етапі дошкільної освіти та йти, чи не припиняючись, протягом усього його життя. Такий підхід сприяє набуттю суспільної значущості й активності громадянина, а також допоможе підвищити рівень якості його життя. В даний час самоосвіта знаходиться на особливому місці в системі освіти. Однак без загальної та професійної освіти, в якості фундаменту, самоосвіта ніколи не стане повноцінною.

Результат загальної та професійної освіти

Професійна освіта грунтується на загальну освіту. Воно є фундаментом, базисом. Школа надає учням інформацію про наукові основи, сприяє пізнанню фундаментальних законів природи, розумово і морально розвиває дітей, навчає практичного застосування отриманих в процесі навчання знань. Результатом загальної освіти, в ідеальному випадку, повинна бути гармонійно розвинена особистість, що володіє готовністю до саморозвитку і участі в житті суспільства.

Етап загальної освіти готує людину як до ефективного продуктивної процесу, так і до активної участі в культурному житті соціуму. Як відмінності професійної школи від загальної освіти можна виділити той факт, що перша дає учням спеціальні знання, спрямовані на певну професію. Це відбувається за допомогою більш поглибленого процесу викладання як загальних, так і спеціальних дисциплін, а також за допомогою організації виробничого навчання учнів.

Протиріччя і проблеми взаємозв’язку освітніх етапів

Професійна освіта органічно пов’язане із загальним. Вони разом сприяють збереженню єдності і спадкоємність процесу навчання на всіх його етапах, а також формуванню гармонійно розвинених особистостей. Завдяки застосуванню цього взаємозв’язку можна без особливих труднощів вирішити масу протиріч в сфері освіти.

Абсолютно неприйнятно проводити професійну підготовку людини, пропустивши етап загальноосвітньої підготовки. Не володіючи загальною освітою, учень ніколи не буде підготовлений до трудової діяльності. Даний факт і є головна суперечність.

Такий рівень знань є недостатнім для ведення професійної діяльності. Для того, щоб опанувати певний фах, необхідно мати більш специфічними глибокими знаннями, а такі знання можуть бути дані лише професійною освітою. Звичайно ж, знання і вміння, які були отримані людиною в ході етапу загальної освіти, надають свій вплив на професійну діяльність, однак, незважаючи ні на що, цей вплив опосередковано. Чергове протиріччя, на яке варто звернути увагу.

Загальноосвітні знання зазвичай представляють собою щось поверхове і надлишкове. Значна їх частина так і не буде застосована в житті людини.

Незважаючи на це, дані знання необхідні, адже без них неможливо сформувати світогляд, вони необхідні як засіб і джерела гармонійного розвитку особистості. Варто звернути свою увагу також і на проблему загальної освіти, пов’язану зі збільшенням у всьому масиві інформації частки корисних знань. Чим більше буде частка подібних знань, тим більше підготовленим людина приступить до професійного освітнього процесу. Тим легше буде проходити другий етап навчання. При цьому спрямованість професійного вибору не робить ніякого впливу. Навпаки, проблема професійної освіти часто складається в надмірній специфікації і прагматизмі.

Фактично профосвіта конкретизує і надає практичну спрямованість загальноосвітніх, загальнонаукових знань. Рішення проблем наведених вище включає в себе встановлення взаємозв’язків між загальним і професійною утвореннями. У такому випадку загальна освіта стає більш наближеним до існуючої дійсності і надає не просто загальний розвиток, а реальну підготовку людини до отримання професійної освіти і його успішної трудової діяльності.

У свою чергу завдання професійної освіти полягає в забезпеченні особистості подальшим розвитком і так званої широтою знань, що досягається за допомогою запозичення даного елемента у загальної освіти.

Навчальні дисципліни необхідно вивчати як єдине ціле. Не варто випускати з виду той факт, що даний підхід до утворення провокує істотні зміни компонентів, функції, цілей, методів, в рівній мірі загальної та професійної утворень. Подібний підхід сприяє виникненню абсолютно нових організаційно-педагогічних форм забезпечення взаємозв’язку освітніх етапів. Результат тісному взаємозв’язку двох етапів освіти можна спостерігати на процесі розвитку окремих сторін і особистості в цілому, як приклад таких випадків можна навести:

  • багатогранність і різнобічність;
  • цілісність світогляду;
  • узагальненість мислення;
  • формування професійно значущих якостей.

Поліпшення навчального процесу відповідно до принципу взаємозв’язку загального і професійного утворень дозволить виховати справжніх професіоналів, які націлені не тільки на практичне здійснення отриманих ними знань, а й на їх поглиблення і вдосконалення відповідно до реалій часу. Даний процес вкрай складний для абсолютної більшості людей, проте він також є цікавим і захоплюючим.

Посилання на основну публікацію