Введення в педагогічну професію: основні визначення

Однією з найважливіших професійних галузей, що існують на даний момент, є сфера педагогіки.

Професія «учитель» має на увазі не просто процес навчання предметним основам, а й передачу досвіду, традицій, національної та загальнолюдської культури.

Зоною впливу педагога є інша людина, а тому ця професія від ряду інших відрізняється підвищеним почуттям обов’язку, відповідальності, необхідністю мати навик як перетворюючої, так і керуючої діяльності одночасно. Мета педагогічного впливу, укладена в становленні і перетворенні особистості, отримує свою реалізацію при організації та управлінні процесом інтелектуального, морального, емоційного і фізичного розвитку людини. Подібна багатозадачність відносить професію педагога в особливу, специфічну групу.

Основний зміст педагогічної професії

Основою змісту педагогічної професії є організація відносин із людьми. Іншим професійним галузям, де відбувається взаємодія «людина-людина», властива мета забезпечити розуміння і способи задоволення запиту людини. Педагог, крім цього, повинен також розуміти і враховувати суспільні цілі і направляти зусилля інших людей на їх досягнення.

З огляду на сказане вище, можна говорити про те, що до професії педагога пред’являється вимога наявності не тільки знань конкретних дисциплін, а й уявлень про особливості організації виховного та навчального процесів, керівництва діяльності учнів. Така вимога в загальному вигляді виражається в необхідності здійснення спеціальної человековедческой підготовки педагога.

При виборі професії педагога важливо зуміти оцінити свої особистісні якості; вони повинні відповідати тим, що є професійно важливими для цієї галузі: любов до дітей, вміння нести відповідальність за прийняті рішення і результат діяльності, почуття обов’язку, розвинені комунікативні здібності, здатність до творчості, розвинений емоційний інтелект, духовність, наявність терпіння, висока емпатія, толерантність – і це лише мала частина того, чим повинен володіти педагог для успішної діяльності.

Зобов’язання вчителя

Безумовно, педагог повинен мати такий навик зрілої особистості, як вміння нести відповідальність за себе, свій професіоналізм, гідне виконання професійного обов’язку. Але при цьому він також повинен взяти на себе зобов’язання нести відповідальність за дії учнів, процес розвитку і становлення їх особистості. Крім цього, необхідно прийняти і наступні зобов’язання:

  • об’єктивно оцінювати власні можливості, необхідні для здійснення педагогічної діяльності;
  • навчатися загальній культурі інтелектуальної діяльності, культурі поведінки і спілкування, розвивати навички і знання в області психології;
  • розуміти учня як самоценную, рівнозначну власному «Я» особистість; знати закономірності поведінки і спілкування з іншою особою;
  • розуміти свою роль в організації навчальної діяльності, в забезпеченні співпраці учасників освітнього процесу, здійсненні партнерства з учнями в діяльності, спрямованої на досягнення цілей освіти, виховання і розвитку.

Зазначені зобов’язання містять у собі необхідність безперервно вирішувати завдання розвитку і вдосконалення власних навичок комунікацій та організаторської діяльності; освоювати психолого-педагогічні знання і вміти ефективно їх застосовувати в щоденній практиці.

Освітні установи, які здійснюють підготовку фахівців педагогічної галузі (коледжі, університети), приділяють достатню місце і час такого навчального курсу як «Введення в педагогічну діяльність»: це необхідно, щоб з самого початку сформувати у майбутніх педагогів загальне уявлення про обрану професію. Подібний навчальний курс носить ознайомчий характер, розглядає в цілому специфічні особливості даної професійної діяльності, формує усвідомленість в потреби студентів оволодіти цією професією з опорою на самостійно продуману індивідуальну програму: всі перераховані моменти в подальшому вивчаються більш детально.

Навчання професії педагога
Підготовка фахівців галузі педагогіки здійснюється в спеціалізованих освітніх установах в суворій відповідності з Федеральним державним освітнім стандартом (ФГОС) середньої спеціальної та вищої професійної освіти. Перед студентами на початкових етапах здійснюють всебічне введення в педагогічну професію: розкривають уявлення про педагогічну діяльність в цілому, історії її виникнення і становлення, значення для розвитку суспільства. Вивчаються цілі педагогіки, інструменти, які вона застосовує, її види та специфічні особливості. В процесі навчання формулюються вимоги до особистісних та професійних якостей і здібностей учителя з урахуванням сучасних моделей.

Крім описаних тем для вивчення, не менш важливим у процесі навчання майбутніх педагогів є вивчення сучасної стратегії розвитку системи української освіти; аналіз системи професійної педагогічної освіти; детальний розбір для кращого розуміння вимог до підготовки педагога і розробки кваліфікаційної характеристики. Незайвим також буде для студентів розглянути існуючі проблеми забезпечення професійного і кар’єрного зростання, професійного розвитку педагога, самоосвіти і самовиховання.

Посилання на основну публікацію