Виховна функція в процесі навчання

Між вихованням і навчанням завжди була присутня нерозривний зв’язок, оскільки навчання, по суті, носить виховний характер.

При цьому виховання в навчанні реалізується під постійним впливом зовнішніх факторів, таких як сім’я, мікросередовище і інших. Все це робить виховання складним багатокомпонентним процесом.

Виховна функція навчання полягає в закладці моральних, естетичних норм, відбувається формування поглядів на світ, здатність дотримуватися законів і норм поведінки, прийнятих у суспільстві. Завдяки процесу навчання розвиваються потреби особистості, мотиви соціальної поведінки і дій, світогляд і цінності.

Фактори виховання в навчальному процесі

Зміст освіти є базовим виховують фактором в процесі навчання.

Виховний потенціал при цьому варіативний, залежно від навчальної дисципліни. Як правило, у наук гуманітарного та естетичного спрямування він значно вище. Ці області мають оптимальне предметне зміст для формування особистості. Але, як і будь-які інші, автоматичного виховання дані предмети не несуть.

Формат і зміст навчального матеріалу різними учнями сприймається по-своєму. Подібний факт обумовлений рівнем вихованості, соціальної, психологічної та педагогічної ситуацією навчання, специфікою колективу, часом і місцем навчання. Суть предметів природничого циклу впливає на формування світогляду, дозволяє скласти в свідомості цілісну картину світу і грунтуючись на цьому виробити особисті погляди на життя.

Ще один елемент, з якого формується виховна функція – це форма спілкування педагога і учня. Чималий вплив надає психологічний клімат в колективі, спілкування і взаємодія учасників процесу між собою, стиль керівництва діяльністю.

У сучасному суспільстві найбільш прийнятним, для взаємодії з учнями вважається демократичний стиль. Він ефективно виконує свої функції, дозволяючи знаходити підхід до будь-яких категорій учнів. Це обумовлено гуманної і поважної формою спілкування, наданням певної частки самостійності, залученню до організації процесу навчання.

Незважаючи на ці нюанси, демократичний стиль все ж відводить керівну роль в процесі вчителю і дозволяє реалізувати функції виховання. Для коректного комбінування освітнього та виховного компонента педагог повинен вміти грамотно підбирати і аналізувати матеріал, пропонований учням для вивчення, враховуючи його виховний потенціал, а не тільки освітню користь. Будувати процес навчання слід таким чином, щоб він стимулював особисте сприйняття інформації учнями, а також викликав їх оцінне ставлення до матеріалу, формував інтереси і потреби. Таким чином, педагогу необхідно детально проаналізувати, попередньо опрацювати процес навчання і переконатися, що він несе виховний потенціал.

Особливості виховання в ході навчання

Не варто забувати, що виховує функція освіти передбачає участь і інших чинників виховання, тому не слід повністю підпорядковувати освітній процес виховним цілям. Формування поглядів дитини триває і поза стінами навчального закладу, однак, так чи інакше, освіта робить на це процес певний вплив. Безумовно, слід створювати сприятливі умови для формування особистості дитини, але не варто також забувати і про право на самостійний аналіз.

Взаємодія виховання і освіти має взаємозалежний характер. Це виражається в неможливості існування понять окремо один від одного. Без певного рівня вихованості, наявності навичок соціальної поведінки, тяги до знань навчання неможливо.

Посилання на основну публікацію