Важливі напрямки розвитку сучасної освітньої системи

Переважно постійне навчання для суспільства є областю державної політики з надання сприятливих, а по можливості ідеальних умов основного і професійного формування особистості. Націленість гуманістичного спрямування заснована на положенні про людину як цілі суспільного розвитку і про людський фактор як суттєвої силі. Тут знаходить вираз марксистське поняття про вільному розвитку людини як умови вільного розвитку суспільства.

Гуманізація освіти

Гуманізм стійкого освіти визначається її оприлюдненням до людини як суб’єкту освітнього процесу, базисом вкрай сприятливих можливостей для становлення творчої індивідуальності. Значимість і еталони культури, мистецтва, моральності, всі переваги сфери духовного розвитку трансформуються з предмета вивчення в цілісний елемент навчально-виховної і пізнавальної діяльності, основу, предопределяющую вміст освіти, форми взаємозв’язку між усіма учасниками освітнього процесу. Гуманізація освіти становить основу цього процесу і є важливим засобом визначення технократичного ставлення до реальності.

Демократизація освіти

Демократизація освіти обумовлена ​​її загальнодоступністю, надання кожної особистості можливості отримати знання і удосконалити їх. Як наслідок, його невіддільною частиною стає демократизація принципів існування та функціонування освітніх установ, самоуправлінських діяльності, залучення учнів і захопленості груп населення вирішенням завдань, охоплення питань фінансування.

Демократизація освіти – це створення умов для задоволення потреб представників всіляких громадських, загальнонаціональних, вікових, регіональних та інших соціальних груп, надання потенціалу для вільного прагнення і самовираження кожної людини.

Демократизація школи

Демократизація школи – це заперечення поняття «гвинтика», заради концепції найвищої цінності особистості з боку соціалістичного суспільства. Це також увагу до потреб і вимог суспільства і особистості. Крім іншого – звільнення педагогічних взаємин, звільнення від системи підпорядкування або опору і звернення до принципів спільної діяльності. Це також формування публічності освітньої установи, залучення суспільства в його розвиток. Демократизація – найбільш безпечний механізм утворення, ключовий фактор демократизації суспільства.

Щоб демократизувати освіту та освітні системи необхідно в першу чергу відмовитися від стереотипу контролювання державних шкіл, її розуміння як державної установи в принципі. Необхідно подолати віддаленість суспільства від школи і школи від суспільства, відчуженість школи від процесів, що відбуваються в суспільному житті.

Гуманізація школи

Істотний мінус сучасної школи – її знеособленість. Командний адміністративно-бюрократичний дух, лад школи і її технократизація ведуть до втрати основного освітнього поняття – «людина». Подолати відчуженість викладача і учня від навчальної роботи і один від одного можна тільки ставши на шлях гуманізації школи.

Гуманізація – це увагу школи до дитини, його особистості, заслугам, віра в нього, прийняття його особистих прагнень, запитів та інтересів. Це також формування сприятливих умов для визначення і розвитку його здібностей для самовизначення. Тут школа повинна бути націлена не тільки на підготовленість учня до майбутнього життя, а й на створення повноцінних умов життя на кожному віковому етапі.

Гуманізація – базовий компонент нового розуміння педагогіки.

Гуманізація змінює саму сутність освітньої діяльності, роблячи центром всього процесу самої дитини. Тепер головним змістом педагогічного процесу є виховання учня.

Гуманізація реалізовується шляхом поступової індивідуалізації всього педагогічного процесу і його персоналізації. Чільну роль у процесі гуманізації школи, виховання, відіграє мистецтво. Це, свого роду, засіб становлення і вдосконалення творчих здібностей, виразного мислення, емоційної і естетичної сторони особистості.

Цінність демократизації вмісту, форм і методів освіти – в забезпеченні всім і кожному доступу до вищих поверхах культури, в гранично можливий розвиток талантів дітей, усунення будь-яких перешкод на шляху становлення. Крім цього важливим напрямком розвитку демократії є гуманізація правосуддя.

Інформатизація освіти

Інформатизація освітнього процесу – це частина інформатизації суспільства, комплекс соціально-педагогічних змін, що знаходяться в залежності від впровадження обчислювальної техніки та інформаційних технологій в освітні організації і освітній процес. Даний напрямок поширилося у всьому світі протягом останніх десятиліть, що нерозривно пов’язано з доступністю для освітньої системи та порівняльної простотою використання різноманітних видів комп’ютерної техніки.

Посилання на основну публікацію