Умови формування виховання

Педагогічні умови формування ефективного практичного виховання залежать від його правильної організації, дотримання педагогічних умов процесу виховання, для їх реалізації необхідно наступне.
1. Підпорядкувати практичну трудову діяльність школярів навчально-виховним завданням, що досягається в результаті взаємодії цілей навчального, громадсько-корисної і продуктивної праці. У суспільно-корисної і продуктивної практичної діяльності учні повинні вміти знаходити практичне застосування тих знань і вмінь, які були отримані в освітньому процесі. У даному випадку проблеми практичного навчання вирішуються в поєднанні з вихованням учнів.
2. Формувати розуміння у школярів єдності цілей суспільної праці і особистих інтересів. Школярі повинні бути впевнені в тому, що їх практична трудова діяльність є доцільною та корисною для майбутньої професійної діяльності, для суспільства, сім’ї. Визначення сенсу практичної трудової діяльності доводиться учням з урахуванням їх віку, індивідуальних інтересів і потреб.
3. Зробити доступною і посильною трудову діяльність. Складна практична діяльність не призводить до вирішення проблем і до досягнення передбачуваного результату. Така праця є причиною для зриву духовних і фізичних сил учнів, для втрати віри в себе. Але з цього не випливає, що трудова практична діяльність учнів не повинна вимагати від них напруги сил. Важливо при організації трудової практичної діяльності враховувати умови необхідності і достатності, вибору трудових завдань відповідно з силами і здібностями учнів, що надалі зможе виключити фізичні перевантаження.
4. Необхідно висувати розумні вимоги при регулюванні трудової практичної діяльності учнів. У школярів може бути не сформований стійкий інтерес до практичної діяльності. У цьому випадку головною проблемою вчителя стає розвиток у дітей стійкого досвіду трудового виховання, формування навички систематичності, послідовності і рівномірності в процесі трудової діяльності. В окремих випадках можна залучити до підтримки класний колектив, який має право впливати на вибір певного рішення.
5. Поєднувати колективні та індивідуальні форми трудової діяльності. Є певні вимоги організації трудової практичної діяльності учнів, виконання яких значно поліпшить виконання поставлених завдань. Це такий стан, що, з одного боку, має бути співпраця учнів в малих групах, з іншого – кожен член шкільного колективу повинен мати конкретне завдання, вміти його виконувати, розуміти важливість своєчасного і якісного виконання завдання.

Посилання на основну публікацію