Тематичне і поурочне планування, тематична карта уроку

Планування роботи – це трудомістка робота в діяльності вчителя і його підготовку до занять. Воно має на увазі розподіл на два види: робота по календарно-тематичного планування і проектна підготовка на кожен урок, – це поурочні планування. Основними документами, на які спирається вчитель протягом своєї діяльності, є навчальний план школи та окрема програма навчального предмета.

Вимоги до тематичного та поурочного планування

Перед роботою вчитель відповідно до покладених годинах розподіляє програмний матеріал на весь навчальний рік і приступає до формування календарно-тематичного планування. Для цього педагог використовує спеціальну брошуру з програмами, які застосовуються до певних предметів і зразковим розподілом годин на конкретну тему курсу. Тематична расчасовка може бути змінена за допомогою вчителя на його розсуд.

Тематичне планування служить для відображення матеріалу будь-якої теми невеликого розділу програми і розподіляється відповідно до уроків. У БУПе прописані теми кожного уроку, види планованих практичних робіт, домашнє завдання, контрольні роботи.

Тематичне планування умовно може поділятися на:

 • Нумерацію уроку на тему.
 • Тематику уроку і форму його проведення.
 • Цілі і завдання уроку.
 • Використовувані методи.
 • Міжпредметні зв’язки.
 • Практичну частину (під керівництвом вчителя).
 • Самостійну роботу учнів.
 • Візуалізацію.
 • Домашнє завдання.

Наступною ланкою в роботі вчителя вважається поурочні планування. Воно дозволяє точно простежити структуру уроку, тему, мету, форми роботи і його зміст.

Його наявність дозволяє вчителеві структурувати всі складові частини уроку, їх смислове та хронологічну послідовність, тимчасово розвантажуючи увагу педагога, дозволяючи концентрувати його на роботі класу. Планування уроку складається посредствам бажання вчителя, але наявність його структури, теми, цілей, завдань, методів, домашнього завдання, використовуваних навчальних посібників і устаткування обов’язкові. Молодим фахівцям необхідно оформляти повний і детальний конспект уроку.

Технологічна карта уроку

Технологічною картою називають вид методичного матеріалу, що забезпечує ефективне і якісне ведення навчальних занять в загальноосвітній закладі.

Вона вважається прийомом графічного проектування уроку у вигляді таблиці, що дозволяє детально структурувати урок.

Технологічна карта має певну структуру:

 • назва теми з зазначеними годинами на вивчення матеріалу;
 • плановані результати (предметні, особисті, метапредметні);
 • міжпредметні зв’язки та особливість організації робочого місця;
 • етапи в вивчення теми;
 • зріз знань у вигляді контрольного завдання для перевірки засвоєння матеріалу і формування умінь і навичок.

Наявність технологічної карти дозволяє чітко і ефективно організовувати навчальний процес, забезпечувати реалізацію предметних, метапредметних і індивідуальних умінь згідно з вимогами ФГОС другого покоління, розподілити власну роботу на чверть, півріччя та рік, заощадити час підготовки вчителя до уроку.

При наявності такої карти адміністрація школи може виробляти контроль над виконанням програми і для досягнення запланованих результатів, визначити проблему і допомогти в її вирішенні з методичної сторони.

Аналіз і самоаналіз уроку

Для виявлення та усунення недоліків існує аналіз. При цьому необхідно виходити з психолого-педагогічній науці та на передовий педагогічний досвід.

Під час аналізу необхідно дотримуватися запропоновані пункти:

 • оцінка правильності та обґрунтованості постановки навчальної та виховної цілей уроку, з огляду на специфіку навчального матеріалу, місця уроку в цілісній системі уроків по заданій темі, рівень підготовленості класу;
 • виконання структури уроку і її відповідність поставленим цілям і завданням, правильне часовий розподіл етапів уроку;
 • раціональне використання форм та методів навчання;
 • наявність обладнання на уроці;
 • організація діяльності вчителя і учнів;
 • наявність відповідності між змістом уроку та вимог програм з предмета;
 • повнота, достовірність, науковість, емоційність, доступність викладу інформації;
 • ступінь морального впливу, виконання та досягнення виховних цілей;
 • зв’язок уроку з життєвим прикладом або з трудовим вихованням;
 • розвиток пізнавального інтересу учня;
 • робота з новими поняттями;
 • актуалізація опорних знань;
 • організованість самостійної роботи;
 • оцінка професійної підготовки педагога;
 • загальна оцінка роботи класу;
 • культура спілкування і дотримання норм з етикою;
 • пояснення домашнього завдання;
 • наукова обґрунтованість висновків і оцінок;
 • оцінка санітарно-гігієнічних критеріїв уроку;
 • недоліки уроку, виявлення причин і пропозиції щодо їх усунення.

Поле проведення уроку вчитель повинен виконати самоаналіз, зміст якого відображає характеристику загального аналізу уроку від першої особи з наявністю пункту про задоволення або незадоволення проведення свого уроку. Самоаналізу розглядається в якості одного з важливих критеріїв творчої діяльності вчителя.

Дотримання всіх норм, оформлення тематичного та поурочного планування, наявність тематичної карти уроку дозволяє плідно займатися педагогічною діяльністю. Після виявлення недоліків учитель вживає заходів сам або за допомогою колективу і самовдосконалюється в практиці проведення уроку, що особливо стосується молодих фахівців. Вони зобов’язані чітко дотримуватися визначені вимоги і керуватися докладним поурочного плануванням і тематичної картою для відточування майстерності.

Посилання на основну публікацію