Сутність освіти як суспільного явища

Освіта, як поняття, представляється певною мірою складним і багатогранним. Під визначенням поняття «освіта» мається на увазі не тільки систематичний і цілеспрямований процес, але і результат засвоєння особистістю знань, умінь і навичок. А також, на підставі цього, формування пізнавальних процесів, індивідуального світогляду, формування розуму і чуттєвих відчуттів.
Освіченим вважається та людина, яка має уявлення про загальні принципи і методи, що визначають загальний підхід до розгляду фактів і явищ. Це така людина, яка може мати досить високий рівень здібностей і мати навички застосування вивченого на практиці.
Тому в поняття освіти включені не тільки знання, вміння та навички, які є підсумком навчання, а й навик і вміння аналізувати, думати, творити, порівнювати і давати оцінку з етичних та морально-етичних позицій всього що відбувається навколо як постійно відбувається процес спілкування і діяльності людини. Усього цього можна досягти, якщо залучати людини в різні види діяльності суспільного виробництва.
Таким чином, під сутністю освіти людини розуміється наступне: спеціально організований процес і його результат постійної і безпосередньої передачі з покоління в покоління історично і соціально значущого досвіду. Процес у даному випадку є становленням особистості відповідно до її генетичними даними та її подальшим розвитком і вдосконаленням.
Структура освіти, як і навчання, в даному випадку являє собою триєдиний процес, який складається з:
1) засвоєння досвіду;
2) виховання якостей поведінки;
3) фізичного та розумового розвитку.
Оскільки освіта взагалі тісно пов’язане з людиною, з його місцем і функцією в навколишньому світі і суспільстві, то відповідно і зміст освіти сягає своїм корінням в далеке минуле.

Посилання на основну публікацію