Сутність і концепції виховання

Початок третього тисячоліття в вітчизняної освітньої системи – час формування нової культури виховання, основними характеристиками якої виступає антропоцентризм, демократизм, плюралізм і варіативність соціально-виховних педагогічних стратегій, концепцій у вихованні.

Загальний вигляд виховного процесу в педагогіці розуміється як реалізація соціалізації дитини, його адаптації до соціальних норм, вимог, ознайомлення з соціально схвалюються на конкретному етапі історичного розвитку поведінковими стратегіями, соціальними зразками, моделями.

Основа для розуміння концепції у вихованні – це розуміння виховання як цілеспрямованого процесу, який сприяє досягненню певних цілей.

Термін концепції визначається як сукупність взаємопов’язаних поглядів на ті чи інші процеси, феномени; спосіб інтерпретації явищ, подій, основну ідею, загальний задум певної теорії.

Тобто повноцінна концепція повинна включати в себе і фіксувати розуміння ролі і цілей виховання на певному етапі історичного розвитку суспільства, його зміст, цілі та завдання, сутність рушійної сили і основних механізмів, внутрішні і зовнішні чинники, які забезпечують успішність у досягненні поставлених цілей, підходи до утворення моделі сприйняття.

Сучасна література пропонує таку концепцію виховання, під якою розуміється авторське усвідомлення і інтерпретація проблеми виховання як найважливішого соціального явища; сукупність ідей, положень, що визначають ідеологічну, світоглядну основу, цілі, завдання, зміст, принципи, форми і методи виховної діяльності, форми взаємодії наставників з дітьми. Найсуворішою вважається авторитарна концепція виховання, яка не приймає відмови в підпорядкуванні вихованця проти його волі.

Сучасні вітчизняні концепції особливу увагу приділяють вихованню, тобто розуміння детермінованості виховного процесу цілою низкою умов, включаючи особистість і діяльність вчителя, активне міжособистісне і конвенціональний спілкування, активна діяльність суб’єкта виховання, співпраця з колективом. Для забезпечення досягнення поставлених цілей виховання реально при наявності умови функціонування як цілісна система з безліччю факторів і умов.

Концепції виховання: сутність та характеристики

Розпад СРСР помітно вплинув на подальшу долю виховання і її концепцію. Росія стикається з проблемою розроблення і впровадження в практичну діяльність нову концепцію виховання для формування єдиного виховного простору українського суспільства. На даний момент в Україні працює близько 30 різних її інтерпретацій, представлених такими групами:

  • Концепція соціального виховання. Вона заснована на ідеях системно-соціального проектування, які розглядають виховний процес в якості цілеспрямованого і виявляє вплив на поведінку, життя особистості для її соціалізації.
  • Концепції, які спрямовані на колективне виховання. Вони розглядають виховний процес в якості управління за особистісним розвитком.
  • Особистісно-орієнтовані підходи, засновані на антропоцентричної картині світу, розумінні виховання як культурного процесу.
  • Особистісно-орієнтовані концепції самовиховання, які розглядають його як процес для вирішення виникаючих життєвих проблем.

Сучасна педагогіка не має єдиної загальноприйнятої концепції виховання, яка приводила б до стратифікації соціуму, виступає як наукова проблема, яка повинна бути вирішена.

Посилання на основну публікацію