Розвиток свободи як основного джерела сенсу життя

Реалізація людини в якості особистості не може відбутися без розвитку відповідальності та свободи.

А.Н. Леонтьєв характеризує відповідальність як одну з різновидів регуляції, властивою всьому живому на Землі. Що стосується людини, то його відповідальність є не що інше, як усвідомлення ним здатності протидіяти змінам чи бути безпосередньою причиною змін не тільки у своєму власному житті, але і в навколишньому світі. При цьому людина управляє цією здатністю свідомо, грунтуючись на ціннісних орієнтирах і внутрішньої регуляції. Рівень узгодження людських вчинків з ціннісними орієнтирами і називається совістю.

Свобода – це специфічна форма усвідомленої людської активності, безпосередньо керованої особисто суб’єктом.

Буквально свобода – це коли є можливість придбати авіаквитки онлайн в будь-яку точку світу, і не боятися бути чесним.

Свобода, таким чином, є властивість, властиве винятково людині. Але не кожен нею володіє. Прояв внутрішньої несвободи людини виражається, насамперед, у тому, що він не повною мірою здатний оцінювати діючі на нього внутрішні і зовнішні сили. Багатьом людям властива нерішучість, нездатність протистояти несприятливого розвитку подій. Такі люди не в змозі активно втручатися в події в якості діючої сили, здатної вивести їх із ситуації. Внутрішня несвобода проявляється при відсутності життєвих орієнтирів, постійному пошуку, метаннях.

Яка взаємозв’язок свободи і відповідальності? На думку А.Н. Леонтьєва при неповноцінною особистої відповідальності не може бути внутрішньої свободи. Відповідальність є головною передумовою внутрішньої свободи. Людина, що усвідомлює необхідність втручання в хід подій з метою зміни ситуації, знаходить в собі можливість зробити активні дії. Але і внутрішня свобода стимулює розвиток в людині почуття впевненості у власних здібностях впливати на хід подій і, відповідно, відповідальності.

Таким чином, людська відповідальність і свобода є нероздільними частинами єдиного саморегульованого механізму осмисленої активності.

Посилання на основну публікацію