Розгляд освіти, як системи і процесу

Якщо розглядати освіту як систему, то її можна представити як мережу установ різного рівня і спрямованості. Якщо говорити про муніципальному статус, то головними складовими цієї макросистеми будуть:

 • система дошкільної освіти;
 • шкільного;
 • середньо-спеціальної та вищої;
 • післявузівської додаткової освіти.

Освіта як система

В РУкраїні система освіти є відкритою системою, яка ні на хвилину не зупиняється у своєму розвитку. Для її характеристики застосовні цілком певні параметри.

Ефективність системи освіти визначається стратегією становлення суспільства і людини в цьому суспільстві, конкретним часом, а також націленістю на майбутнє. Так, наприклад, в Японії прийнято порівнювати освіту зі столітнім рослиною.

Зміст, цілі та організаційні форми системи освіти, принципи управління, освітні технології постійно оновлюються.

Вимоги до системи освіти

Існує цілий ряд вимог до освіти, дотримання яких закріплено на законодавчому рівні.

Доступність освіти

Будь-який громадянин, незалежно від класових, національних, релігійних, класових, політичних поглядів або статевої приналежності, має право на здобуття вищої освіти. Держава гарантує, що будь-який громадянин, який отримав документ про закінчення середньої школи, може продовжити освіту у вищому навчальному закладі. Відмова в викладанні розцінюється як справедливе обмеження.

Якість освіти

Процес утворення повинен бути побудований таким чином, щоб вища освіта була особистісно і суспільно важливим. Навчання повинно посприяти людині в розвитку своїх компетенцій, забезпечити йому якісне піднесення і пристойне життя.

Реалізація академічних свобод студента

У майбутнього студента повинен бути вибір в плані професійної освітньої спрямованості свого подальшого навчання. У вищому навчальному закладі взаємодія між викладачами та студентами повинно вестися на основі довіри і взаємоповаги. В ході навчального процесу неприпустимо утиск прав і свобод людини.

Освіта як процес

Освіта як процес – це сукупність етапів і специфіки становлення освітньої системи і зміни її стану з плином часу.

Він включає в себе:

 • хід досягнення мети;
 • прийоми отримання результату;
 • форми та умови організації навчального процесу;
 • методи оцінки результативності викладання і виховання.

В цей процес включені робота педагога і учня. У зв’язку з цим на перше місце за ступенем важливості виходить атмосфера і середовище, в якому здійснюється освітній і виховний процес, довірчі відносини між усіма його учасниками. Стимулюють пізнавальну активність грамотна організація навчання, атмосфера творчого пошуку, стимулювання самостійної роботи з боку викладача.

Головні принципи педагогічного процесу

Виділяють наступні принципи педагогічного процесу:

 • гуманізм: тенденції педагогічного процесу вимагають прояви гуманістичного початку, заохочується прагнення до єднання цілей становлення і життєвих установок особистості в суспільстві;
 • поєднання теоретичного початку з практично застосуванням, яке передбачає не тільки засвоєння знань і навичок по досліджуваним дисциплінам, але також формування досвіду соціальної взаємодії, значущих особистісних і ділових якостей;
 • науковість: зміст освіти має відповідати рівню науково-технічних досягнень суспільства;
 • орієнтація педагогічного процесу на єдність знань і умінь, свідомості і поведінки;
 • принцип колективізму в питаннях викладання і виховання: використання колективних, масових способів організації навчального процесу;
 • спадкоємність: навчальний процес повинен бути систематичним і враховувати наступність у розвитку і зміцненні знань і навичок;
 • наочність: актуальна основа всього педагогічного процесу;
 • зв’язок педагогічного управління і вироблення самостійності учнів: заохочення ініціативи, розвиток навичок самостійного виконання різних видів робіт у поєднанні з успішним педагогічним управлінням;
 • принцип свідомості дітей: активна позиція учнів в пізнавальному процесі.

Як бачите, освіта як система і процес об’єднує в собі цілий ряд принципів і факторів ефективності навчального процесу.

Посилання на основну публікацію