Розгляд методологічних принципів психолого-педагогічного дослідження

Характеристика методологічних принципів психолого-педагогічного дослідження

Велику роль в методології грають принципи дослідницької роботи. Вони надають можливість поєднати практику і теорію, також надають правильні орієнтири в практиці з наукової точки зору. Виділяють такі основні принципи психолого-педагогічного дослідження:

 • Об’єктивність.
 • Системне вивчення.
 • Генетичний принцип.
 • Сутнісний аналіз.

Найважливішим вважається принцип об’єктивності. Він виражається всебічним урахуванням умов і факторів, в яких формуються і розвиваються різні явища. Мета такого принципу – показання та оцінка всіх можливих варіантів рішень, знаходження різних думок з конкретного питання.

Принцип системності показує різні боки, відносини, компоненти, зовнішні і внутрішні чинники розвитку і роботи соціально-педагогічного процесу. Основа системного підходу – специфіка складної системи або об’єкта не змінюється характеристиками її компонентів, а пов’язується з особливостями взаємодії між усіма компонентами.

Велику роль відіграє генетичний принцип. Він розглядає факт або явище за допомогою аналізу умов його формування та подальшого розвитку. Дослідження постійно змінюються, що важливо враховувати при їх організації. Головна особливість – обов’язковість цілеспрямованої організації навчання.

Сутнісний аналіз методологічних принципів полягає в тому, він показує закони функціонування і існування явищ, факторів і умов їх розвитку. Також допомагає знайти шляхи їх зміни. Принцип сутнісного аналізу рухає думки вчених від опису до пояснення і прогнозування розвитку процесів і явищ в педагогіці. Слід звертати увагу на безперервне зміна, розвиток компонентів і системи педагогіки. Під час процесу функції всіх частин змінюються.

Для процесу виховання і освіти велику роль відіграють психолого-педагогічні дослідження. Вони допомагають обдумано підійти до нововведень і знижують рівень ризику, щоб не нашкодити учням.

Специфічність наукового дослідження

Наукове дослідження – це різновид пізнавальної роботи, який значно відрізняється від стихійного пізнання, діагностики і пізнання в творчості і мистецтві.

Наукове дослідження характеризується такими особливостями:

 • Застосування спеціалізованих методів дослідження. Цією особливістю наукове дослідження відрізняється від життєво-емпіричного пізнання. Даний метод вважається не таким стихійним, краще організованим. Основа – науковий метод.
 • Достовірність отриманої інформації. Пізнання в творчості залежить від досвіду і інтуїції одного з суб’єктів пізнання. У свою чергу, наукове знання грунтується на певних фактах, відкриття яких стає більш доступним через використання спеціальних методів дослідження.
 • Обговорювання отриманих результатів. Надається можливість повторно отримати дані, факти, закономірності іншим людям при рівних умовах, точніше за ідентичною методикою, яка вже застосовувалася вченим.
 • Новизна отриманих результатів. Ця є новизною не для однієї людини, який проводить пізнавальний процес, а для всього суспільства.
 • У дослідженні отримують таку інформацію, яка раніше не була відома багатьом людям.

Виділяють такі основні напрямки в дослідженні для отримання знань:

 • Використання життєво-емпіричного пізнання явищ завдяки спеціальним методам з подальшим перетворенням в науково встановлений факт.
 • Вивчення відомого явища в науці на новому матеріалі. У такому випадку інформація буде надходити від особливостей вибірки випробовуваних. Якщо використовувати специфічну вибірку, то дані можуть значно відрізнятися. Новизна буде в тому, що відома раніше особливість буде використовуватися на новій вибірці випробовуваних.
 • Зміна якісного опису відомих фактів на кількісну особливість.
 • Дослідження проводиться для отримання новизни результатів. Дослідження називають безплідним, якщо воно не принесло ніяких нових результатів.
Посилання на основну публікацію