Роль освіти в процесі соціалізації людини

При вивченні ролі освіти в процесі соціалізації представляється можливим виділити два підходи: соціологічний підхід – з боку суспільства, і психологічний – з боку особистості. У першому випадку засобами соціалізації є системи суспільства, впливають на своїх членів. Звідси соціологічний підхід до соціалізації в якості засобів впливу використовує вплив суспільства на особистість. Психологічний підхід соціалізації вказує на те, яким чином відбувається перехід громадського у внутрішні структури індивіда.
Вивчаючи проблему соціалізації, формування особистості пропонується розглядати у зв’язку з впливом індивідуальних особливостей людини і середовища проживання.
Різні зміни в суспільстві можуть вплинути на людину як позитивно, так і негативно, здатність досягти успіху залежить від можливості людини пристосуватися до нових умов. Так як людина не може бути заздалегідь підготовлений до різноманітних змін, з якими йому доведеться зіткнутися, він повинен вміти перебувати і орієнтуватися в системі засвоєння суми різних очікувань.
У практиці роботи освітніх установ соціалізація завжди відносна. Виділяються причини цієї відносності.
1. Облік індивідуальних особливостей не тільки кожного слухача, а й групи учнів, які мають однакові особливості.
2. Облік тих особливостей особистості, які є важливими з точки зору вчення.
3. Облік властивостей особистості, які важливі саме для даного учня.
Слід зазначити, що особливості розвитку зрілої особистості становлять інтерес у зв’язку з урахуванням впливу соціалізації та індивідуалізації особистості. Важливою відмінною рисою цього процесу стає зверненість його в глибинні процеси, що відбуваються з людиною, т. Е. Зрілість представляється як епізоду наповнення життя сенсом, що означає єднання, злиття процесів соціалізації та індивідуалізації в єдиний процес розвитку особистості.
Значну роль у цьому процесі взаємодії соціалізації та індивідуалізації має освіту. Його роль характерна, значна і помітна. Сприйняття особистістю навколишнього світу, в якому вона розвивається, формується під впливом наступних потоків інформації.
1. Навколишні соціальні умови.
2. Знання, норми, вимоги, засвоєні в процесі навчання і виховання.
Таким чином, роль освіти в процесі соціалізації людини:
1) визначається усвідомленням індивідом навколишнього світу, природного і соціального;
2) створюється під впливом оточуючих соціальних умов;
3) визначається результатом засвоєних знань, норм.

Посилання на основну публікацію