Річне планування виховної роботи в дитячому садку

У цій статті ми розповімо, для чого потрібно ретельно планувати діяльність співробітників в дитячому саду, як скласти готової план і які заходи він в себе повинен включати. Почнемо з визначення.

Плануванням діяльності в дитячому саду називається процес постановки коректних цілей і завдань на основі вивчення та глибокого аналізу результатів навчально-виховної роботи за попередній період та подальшої організації діяльності педагогічного колективу, з вибором шляху підвищення якості освіти і виховання та способів контролю над цим процесом.

Основа і цілі річного планування

Рішення всіх перерахованих вище питань безпосередньо пов’язані з грамотним плануванням всієї роботи, яку здійснюють безпосередні учасники освітнього процесу – як керівництво, так і рядовий персонал. Дуже важливо, щоб діяльність дитячих дошкільних установ була організована системно і цілеспрямовано.

Одним з головних робочих документів будь-якого освітнього закладу є річний план навчальної і виховної роботи. У дитячому садку його, як правило, його становить завідувач разом з методистами та медичним працівником. Готовий документ обов’язково повинен бути затверджений на педагогічній раді, а його зміст доведено до всіх співробітників і батьків.

Річний план заснований на річних завданнях, які ставляться виходячи з аналізу результатів діяльності дошкільного закладу за попередній звітний період. У новий план можуть бути включено продовження завдань, розпочатих в минулому році, якщо результати їх виконання виявилися недостатньо високими. Грунтуючись на річних завданнях, фахівці в дитячому саду формують свої власні перспективні плани на наступний навчальний період.

Схема викладу річного плану може підбиратися керівником індивідуально. В залежності від побажань і особливостей роботи педагогічного колективи це може бути, як схематично-блокова запис, так і, наприклад, велика таблиця з розбивкою по місяцях. У кожному розділі плану повинно бути відображено взаємодію з громадськістю, дітьми, педагогами та батьками. Проаналізувавши діяльність організації за минулі роки, можна знайти всі недоліки в роботі дошкільної організації та врахувати їх.

Обов’язково слід розраховувати реальність і посильность виконання річного плану. Він не повинен бути занадто сильно перевантажений різними заходами. Завищені очікування погано позначаються на якості роботи співробітників і позбавляє їх можливості повноцінно працювати. Також важливо враховувати, що велика кількість заходів є високою, часом непосильним навантаженням на дітей.

Орієнтовна структура річного плану в дитячому садку

У річному плані можуть бути відображені такі відомості:

 • Загальна інформація;
 • заходи щодо підвищення професійного рівня викладачів;
 • перелік педагогічних рад;
 • заходи, спрямовані на зміцнення здоров’я дітей та охорону їх життєдіяльності;
 • способи і заходи керівництва і контролю;
 • плани щодо взаємодії з системою громадського і сімейного виховання;
 • поточне матеріально-технічний стан дошкільної установи і плани щодо його поліпшення.

Як правило, в першому розділі публікуються загальні відомості про дитячий садок, витримка зі звітів за попередній рік і короткий аналіз. Також тут рекомендується вказати загальну результативність роботи педагогічного колективу у вигляді порівняльної таблиці за два роки. Порівняння можна проводити за такими параметрами:

 • досягнення і показники, що показують зростання кваліфікації вихователів і методистів;
 • рівень захворюваності в саду і його аналіз;
 • відповідність роботи Державним стандартам в галузі освіти (аналіз);
 • ступінь задоволеності батьками роботою дошкільного закладу (на основі попередньо проведеного анкетування).

У другому розділі, присвяченому кваліфікації вихователів, корисно розмістити план роботи методичних кабінетів, плановану роботу з кадрами, організацію наступності зі школою, схеми взаємодії з батьками вихованців, адміністративно-господарські заходи.

Посилання на основну публікацію