Професійні та особистісні якості сучасного педагога

Основними критеріями в сучасній педагогіці, якими повинен керуватися будь-який викладач, виконуючи свою діяльність, є професійні, особистісні якості і здібності.

Сукупність цих аспектів і їх детальне вивчення дозволяє сформувати вичерпне уявлення про професійний напрямку. Це згодом дозволяє фахівцеві в повній мірі виконувати свої обов’язки за допомогою детального побудови навчальних планів і програм, відповідно пропонованих вимог.

Аналіз характеристики професійних і особистісних якостей педагога підводить до висновку, про те, що не кожен громадянин може бути навчений професії вчителя. Для повномірного вивчення професії і її глибокого освоєння, необхідно володіти психологічної схильністю до навчання. Крім цього, людина повинна мати певний набір особистісних якостей і здібностей для успішного виконання своїх професійних обов’язків.

Оцінка педагогічних здібностей

Понад століття тому був сформований перелік ключових персоналізованих якостей педагога, які сприяють успішному веденню професійної діяльності. Для формування моделі вчителя, особистість повинна володіти такими якостями як:

 • Спостережливість.
 • Цілеспрямованість.
 • Працьовитість.
 • Наполегливість.
 • Скромність.
 • Ораторські здібності.
 • Артистичність.

Крім особистісних якостей, яких виділено понад п’ятдесят, педагог повинен володіти і певними професійними якостями.

У поняття професійних якостей педагога, вкладаються такі компоненти, як придбані за період професійного навчання спеціальні знання, навички, вміння, моделі поведінки, способи мислення і методи ведення діяльності.

Крім описаних компонентів професіоналізму, добре підготовлений педагог повинен володіти:

 • Ерудицією.
 • Відданістю до своєї праці.
 • Наукової захопленістю.
 • Глибокими знаннями своєї галузі викладання.
 • Методиками ведення діяльності.
 • Психологічною підготовкою.
 • Широким культурним кругозором.

Педагогічним тактом, технікою, майстерністю і багатьма іншими вміннями.
Таким чином, професійну педагогічну діяльність може здійснювати особа, що має великий комплекс вищевказаних характеристик і пройшла підготовку в спеціалізованому навчальному закладі.

Отримані професійні якості, є свого роду фундаментом, на якому базується високу професійну майстерність педагога. Всі їх можна розділити на кілька сукупних груп, які характеризують спрямованість особистості педагога та розкривають педагогічні здібності.

Стандарт педагогічного способу

Якщо говорити про педагогічну діяльність можна відзначити, що вона включає наукову і практичну сторону роботи. Навіть після змін, що відбулися в структурі сучасної освіти, педагог сьогодні зобов’язаний грамотно комбінувати всі методики викладання і бути компетентним у веденні своєї професійної діяльності.

Для створення подібних умов, в сфері освіти відбувся ряд перетворень, які дозволяють в повній мірі реалізувати компетентнісний підхід. Він дозволяє грамотно побудувати навчальний процес, відповідно до вимог і норм встановленими державою і розкрити здібності учнів.

Під визначення “компетентність” мається на увазі здатність педагога діяти в професійних рамках навіть в разі невизначеній ситуації.

Професійна компетентність являє собою цілісність особистісних і професійних якостей учителя дозволяють позначити здатність ефективного вирішення завдань що виникають в процесі ведення діяльності.

У компетентнісну модель сучасного вчителя можна включити:

 • Професійні якості.
 • Цілі, цінності, принципи.
 • Ключові компетенції.
 • Педагогічні технології, методики, способи.
 • Професійні позиції.

Для зручності розуміння представлена ​​схематична компетентнісного модель.

Як цінностей виступають судження, ідеї, які є для вчителя визначальним елементом кордонів його діяльності на рівні підсвідомого розуміння і прийняття.

Так, компетенції майбутнього вчителя беззастережно включають в себе не тільки професійні вміння, отримані в процесі навчання, а й особистісні характеристики, що дозволяють повномірного виконувати професійні обов’язки. Існує федеральний державний освітній стандарт, який визначає ключові компетенції майбутнього педагога.

Ключові компетенції майбутнього вчителя

Як можна помітити, комплекс ключових компетенцій представлений освітнім, комунікативним, соціальним і особистісним елементом, які в сукупності створюють модель високопрофесійного педагога сучасності.

Висновок

Підводячи підсумки, можна відзначити, що характерними якостями сучасного педагога є цілеспрямованість, активність, здатність до саморегуляції, володіння сформованим педагогічним свідомістю, певними психологічними властивостями дозволяють здійснювати діяльність з високою ефективністю і в рамках встановлених норм. Також, важливим елементом є професійна компетентність, яка визначає якість роботи викладача.

Посилання на основну публікацію