1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Педагогіка
  3. Проектування психологічно безпеки

Проектування психологічно безпеки

Особливі географічні, геополітичні умови, історичний досвід визначають провідною ідеологією південно-російського регіону мультикультуралізм.
Головна ідея мультикультуралізму – гармонійна взаємодія різних культур, існуючих в одному політичному просторі.
Згідно ідеології та практики мультикультуралізму, міжкультурна (міжетнічна) толерантність повинна підтримуватися в суспільстві завжди і всіма наявними засобами.
Важливим механізмом реалізації мультикультуралізму в повсякденному житті суспільства поряд з ринком є ​​модель мультикультуральної школи. На рівні конкретних освітніх технологій полікультурна школа має ряд конкретних цілей:
– Розвиток етнічної та культурної грамотності вчителів і дітей, тобто певного рівня інформованості про особливості історії та культури всіх представлених у суспільстві етнічних груп;
– Акцент на особистісний розвиток кожної дитини;
– Формування полікультурної соціальної компетентності в ході навчально-виховного процесу, тобто умінні взаємодіяти і розуміти людей, етнокультурно відмінних.
Формування полікультурної моделі школи спирається на бікультуральную компетентність. В даний час в Росії мультикультуралізм є спеціально обгрунтованою ідеологією.
Як показує світовий досвід, не може бути іншою успішної стратегії акультурації іноетнічних населення, ніж інтеграція, тобто тенденція збереження власної культурної приналежності поряд з тенденцією оволодіння культурою «титульного» етносу. У цьому випадку єдина ідеологія і політика домінуючого суспільства – мультикультуралізм, тобто позитивне ставлення до наявності в суспільстві різних етнокультурних груп і добровільна адаптація соціальних інститутів суспільства до потреб різних культурних груп.
Школа, як соціальна структура, являє собою соціальний інститут, в якому дитина найбільше проводить часу, і період перебування дитини в школі є найбільш сензитивним для формування моральних орієнтирів, цінностей і установок.
Проектування психологічно безпечної толерантною освітнього середовища вимагає покрокового планування майбутньої діяльності педагогічного колективу. У сучасній освітній практиці існують моделі покрокового планування діяльності школи.

ПОДІЛИТИСЯ: