Практико-орієнтований підхід в навчанні

Практико-орієнтований підхід в навчанні розроблений з метою не просто передати учням максимум корисних знань, а й розвинути їх в цілому, щоб дітям, підліткам було в майбутньому простіше орієнтуватися в житті і будувати її з урахуванням своїх особливостей.

Технології та методики викладання удосконалюються без зупинки, але точно відомо одне: хороший результат дають лише ті, що допомагають створити у того, хто навчається позитивне ставлення до навчального процесу та досліджуваного предмету. Одне із завдань сучасного вчителя – зацікавити аудиторію в предметі, який він викладає.

Загальна інформація

Практико-орієнтований підхід в навчанні був розроблений на базі наступного спостереження: чим цікавіше інформація, ніж вона ближче конкретної особистості, тим простіше людині сприймати нові відомості. Знайомі дані засвоюються з меншими зусиллями і зусиллями. Учитель може таким чином оформити процес роботи, щоб діяльність учнів була максимально результативною, передаючи їм тільки дійсно затребувані дані. Орієнтований на практику підхід став чи не найвдалішим методом роботи в такому ключі. Він заснований на ідеї формування такого процесу навчання, при якому зміст поєднується і в аспектах логіки, і емоційного, образного наповнення процесу. Учні, які отримують нові відомості за такою схемою, набувають не тільки знання, а й отримують реальний досвід застосування отриманого – вони можуть переконатися на власному досвіді в тому, що нова інформація допомагає вирішувати актуальні проблеми і завдання, важливі для життя кожного. Разом з тим освітній процес дозволяє наситити навчаються в аспектах творчого пошуку і прагнення до пізнання, емоційного розвитку.

Практико-орієнтований підхід в навчанні дозволяє підвищити результативність процесу отримання учнями знань. В деякій мірі це обумовлено механізмами, використовуваними при виборі тієї інформації, яка повинна передаватися аудиторії – в учнів є можливість оцінити значимість викладається і зрозуміти, в яких аспектах і яким чином його можна використовувати на практиці. Освітній процес передбачає творчі завдання на будинок, в ході виконання яких аудиторія може черпати натхнення з своєї фантазії. Викладач, оформляючи робочий процес, намагається задіяти той досвід, який вже є в учнів, а також допомагає сформувати новий, пов’язаний з даними, які передає слухачам. Цей досвід – основа розвитку кожного слухача.

Важливе й актуальне

Практико-орієнтований підхід в навчанні прекрасно поєднується з ідеєю гуманізму, так як допомагає виключити негативний, відчужене ставлення до науки. Такий метод дає можливість показати аудиторії, як повсякденність пов’язана з будівлями, як проблеми, пов’язані з життєдіяльністю, можна вирішувати, застосовуючи викладав інформацію. Наукові основи в рамках такої методики викладаються послідовно, з чітким дотриманням правил логіки, при цьому кожен крок освітнього процесу включає матеріал, що дозволяє слухачам усвідомити значення інформації. Завдання викладача, що працює за такою системою – ненав’язливо і дохідливо пояснювати аудиторії, як закономірності впливають на звичне життя.

Практико-орієнтована технологія навчання дозволяє зробити освітній процес результативніше, ефективніше, ніж багато класичні підходи. Особистісний статус кожного учасника процесу стає вище, оскільки дані, які він засвоює, застосовні в повсякденності. При взаємодії того, хто навчається і викладача працює зворотний зв’язок, при цьому описана система допомагає стимулювати інтерес учня творити, а значить, пізнавати ту радість, яку дає творчість. Щоб цього домогтися, необхідно сформувати такий процес навчання, при якому образи, логіка, емоції зливаються в єдине ціле. Предметна інформація стає незамінним елементом ціннісного знання, що застосовується в повсякденності.

Важливо для всіх

Практико-орієнтована технологія навчання дозволяє закласти фундамент суспільної мобільності і професійної варіабельності, оскільки з самого початку діти розуміють, що навколишнє середовище і особистість можуть існувати в продуктивному балансі.

Навчання при цьому перетворюється в творчу задачу, одночасно є пізнавальної, і діяльність кожного представника аудиторії вважається успішною. Отримані за підсумками роботи відомості напевно будуть затребувані в повсякденному житті слухачів. Правильна організація робочого процесу допомагає виключити відчуження учня від науки, пояснити йому, як життя пов’язане зі знаннями, як вони допомагають вирішувати проблеми. Щоб це було результативно, кожне заняття потрібно будувати відповідно до рекомендованої структурою, сформованої таким чином, щоб активізувати здатність кожного слухача мислити образами і логічно. Завдання викладача – підняти особистісний статус кожного, хто присутній в класі, дати мотивацію навчаються, пояснити, як утворення пов’язане з безпекою в різних аспектах існування. Структура – це і змістовна частина освіти, і процес.

Програми практико-орієнтованого навчання дозволяють розвинути процес виховання і передачі корисної інформації слухачам. Інтерес до пізнання у аудиторії, з якою працюють по такому шляху, стійок і високий, одночасно зростає рівень якості засвоюваних даних. Відзначається, що правильне застосування такого підходу дозволяє зробити життя слухача безпечної, спрощує формування його як повноцінної особистості з урахуванням нюансів культури споживання, в якій змушені існувати сучасні люди. Не менш важливий аспект – навчання аудиторії сприймати нюанси безпеки комплексно. Слухачі, які навчаються за такою системою, раніше усвідомлюють, чому так важливо вести себе правильно, а також набувають навичок практичної реалізації.

Актуальність теми

Застосування практико-орієнтованого навчання, як вважають аналітики, дає доступ до великих можливостей навчання та освіти. Використання такого підходу допомагає передавати новим поколінням найбільш затребувані дані, не сумніваючись в якості їх засвоєння. Працюючи з викладачем, учень розуміє, чому для нього особисто так важливі нові відомості, які дає викладач, як це позначається на його положенні в суспільстві. Формуючи програму роботи зі слухачами, дотримуючись правил описуваної методики, педагог повинен відбирати тільки такий матеріал, подача якого можлива в форматі рівного діалогу, в якому навчається стає повноцінним співрозмовником і партнером, здатним і мають повне право прийняти деяке рішення. При виборі матеріалів потрібно пам’ятати: підходять лише відомості, що підвищують практичні аспекти освітнього процесу. Щоб він був ефективнішим, слід використовувати образні і емоційні компоненти, за рахунок яких формується інтерес до роботи в аудиторії. Інформаційний потік, якщо слухачі зацікавлені, можна збільшити без втрати якості засвоєння, а також підвищити ефективність розуміння даних.

Як показує практика, після закінчення школи особи, які здобули освіту за описаною системі, мають краще майбутнє в порівнянні з тими, хто навчався за класичною програмою. Це пов’язано з мотивацією кожної персони. Викладач дозволяє учням усвідомити, як корисні дані пов’язані з безпекою особистості і її благополуччям. Були проведені експерименти, покликані перевірити, наскільки ефективний розглянутий спосіб. На практиці доведено, що навчання – це творчість і процес пізнання, який можна оформити так, що учень отримує затребувану інформацію, відчуваючи себе успішним.

Робочі особливості

Після закінчення школи учень, який отримував освіту за даної системи, має в своєму розпорядженні великим об’ємом знань, які тісно пов’язані з повсякденними потребами, а також розкривають соціальні особливості. Така освіта допомагає школярам сформувати свій світогляд. Одночасно вчитель формує у аудиторії стійку зацікавленість в пізнанні нового. Щоб домогтися цього, потрібно правильно вибрати матеріал для занять і структурувати його для більшої результативності подачі. Традиційний підхід – оформлення в блоки. Обов’язковими вважаються блок алгоритму, впровадження, мотивації та синектики. Є варіативні елементи – бінарні і присвячені наступності, моделювання. Комбінування декількох блоків в рамках одного заняття – це ефективний метод підвищення зацікавленості аудиторії і задоволення її цікавості і прагнення до пізнання. В рівній мірі охоплюються і ті, у кого домінує ліва півкуля, і люди з домінантою у вигляді правого.

Сутність практико-орієнтованого навчання в передачі аудиторії в зрозумілій формі максимуму корисної інформації так, щоб всі слухачі усвідомлювали, чому їм знадобляться ті чи інші дані. Для цього можна вдаватися до алгоритмів і схематичного подання інформації, до таблиць. Не менш важливо користуватися аналогіями, асоціаціями, кумедними і повчальними, фантастичними короткими історіями і яскравими образами. Одна з основних ідей даного підходу – орієнтація на індивідуальність кожного учасника групи. Щоб це було ефективним, можна застосовувати новітні технології, сучасні структури, агрегати і апарати, що цікавлять школярів і дозволяють підвищити мотивацію кожного слухача.

Про структуру і роботу

Технології навчання з набуттям досвіду накладають ряд обмежень на структуру заняття. Якщо порівнювати уроки з класичною схемою, привертає увагу наступне відмінність: нарівні з вмістом є процес, в ході якого змістовні аспекти використовуються ефективно, щоб учні зрозуміли на власному досвіді, які і навіщо їм потрібні знання. Навчається на комплексному рівні сприймає досліджуваний предмет, у нього з’являється перцептивний образ щодо сфери науки – вдається усвідомити, як вона присутня в повсякденному житті. Одночасно для досліджуваного об’єкта з’являються практичний, пов’язаний із застосуванням, і когнітивний образ, обумовлений інформацією. Освітня ефективність такого процесу гарантує максимум виховання і навчання з формуванням стійкого інтересу до освоєння нового.

Як показали спостереження, практико-орієнтоване навчання в коледжах, школах, вузах дозволяє збільшити рівень усвідомлення пізнавального процесу у аудиторії. В рамках експериментів були досягнуті контрольні показники в 60%: саме у такої кількості слухачів чітко формувалися ситуативна зацікавленість і стійка. Підвищується питома вага ендогенної вмотивованості учня. Досягнення, пов’язані з навчанням, для класів, які працюють за даній системі, в середньому вище на 70% в порівнянні з традиційною схемою.

Вчора сьогодні завтра

Проблеми, пов’язані з реалізацією себе в житті (до чого прагнути, ким працювати) виключно актуальні для багатьох вікових груп. Традиційно вважається, що ці питання найбільш складні для школярів, яким ще тільки належить визначитися зі своїм майбутнім, але насправді стикаються з такими дилемами і ті, хто вже закінчив основну щабель освіти, оскільки отримані в ході навчання відомості так і не дозволили сформувати точну картину світу, значить, зрозуміти, як докласти себе і свої таланти на практиці і найкращим методом. Найсучасніші підходи до процесу навчання спрямовані на виключення подібних ситуацій, як наслідок – підвищення рівня реалізованості персон, громадського щастя.

Відзначається, що кращі результати дає освітній процес, в рамках якого поєднуються традиційні методики подачі відомостей і застосуванням знань на практиці, а інновації йдуть рука об руку з класикою. В останні роки впроваджується багаторівнева система професійної підготовки, ведеться робота по підвищенню якості освітнього процесу, а кількість курсів, напрямів, дисциплін збільшується. Ті недоліки, які при цьому зберігаються, як вважають аналітики, можна виключити, якщо повністю перейти на практико-орієнтовану методику. Можливо, при правильному застосуванні цього способу в майбутньому у поколінь за підсумками навчання взагалі не виникатиме сумнівів щодо того, ким працювати і яким бути – діти, підлітки, молоді та дорослі зможуть ефективно знаходить і реалізовувати себе в будь-яких соціальних умовах.

Варіанти та шляхи

Є кілька методів організації практико-орієнтованого навчання, розроблених для різних ступенів освітніх установ. Робочий процес можна оформити так, щоб людина максимально занурився в вузькоспеціалізовану середу. Ще один варіант – систематичність технологічного навчання, включаючи контекстне. В останні роки особливо активно розвивається дидактика освітнього процесу в вузах, і саме стосовно неї особливо цікаво розглядати прогрес впровадження даного підходу. Ця область дидактики в нашій країні активно розвивається лише в останні пару десятиліть, і базою процесу виступають принципи, властиві всій педагогіці в цілому. Йдеться про наочному надання аудиторії систематизованих і доступних знань, представлених в зв’язку з життєвими реаліями, послідовно і розумно, з урахуванням особливостей конкретної вікової групи і переслідуваних викладачем цілей.

Стосовно до вузів навчально-практичні завдання повинні вибиратися з акцентуванням на професійне спрямування. З цієї причини рекомендовано вже на молодших курсах включати в програму методи і наукові області, значущі для конкретної професії. Не менш важливий принцип диференціації за рівнями і профілів. Стосовно до вузів дидактика передбачає виявлення оптимальних методів роботи із зацікавленою і цільовою аудиторією. Один з нюансів випадку – той факт, що педагоги (в порівнянні зі шкільним) зазвичай мають більш високий рівень кваліфікації.

Близьке і далеке

З теорії і практики освіти слід, що педагогіка в початкових, середніх, вищих освітніх установах складається з однакових елементів – методів, форм. Специфічні відмінності – це співвідношення компонентів між собою в робочому процесі. У вищій освіті педагогіка акцентована на методах, формах, які закликають навчається працювати самостійно. За мінімуму застосовуються напрямні засоби з вираженим провідним характером.

В деякій мірі мотиваційне забезпечення навчального процесу у вищому навчальному закладі пов’язано з ідеєю виклику. Студенти повинні визначити відповідні їм професії, вибрати спеціалізацію, а це тісно пов’язано з розвитком особистості. В рамках загальної освіти, середньої ступені такого завдання в якості головної позначити не вийде. Середній рівень освітніх установ є підготовчий етап перед остаточним вибором.

Про термінологію

Педагоги нашого часу апелюють технологіями навчання, які, як вважають деякі, фактично є більшою мірою методиками, видами і прийомами. Практико-орієнтоване навчання – організаційний варіант, в рамках якого визначаються оптимальні методи і засоби, і саме на них робиться акцент. Деякі аналітики рекомендують використовувати термін «модель» як більш точно відображає явище.

Практико-орієнтована модель призначена для освоєння не тільки предметної, але також психічної діяльності. Застосування цього підходу допомагає збагатити досвід аудиторії і сформувати у кожного структуру особистості, за рахунок якої людина може швидко і продуктивно включитися у професійну активність. В рамках такого навчання людина багаторазово здійснює деякі дії, що створює надійний фундамент для реалізації їх в нових умовах в майбутньому.

Одна з основних характеристик освітнього підходу – вмотивованість, яка має на меті підготувати людину до роботи в обраній професії як компонентного фахівця.

Посилання на основну публікацію