Поняття, принципи, цілі та завдання дошкільної освіти

У педагогіці сучасності поняття освіта розглядається як процес і результат, який робить можливим залучення людини до різних знань про навколишню дійсність, моральні цінності, соціальному і громадському досвіду, що накопичується поколіннями.

Система дошкільної освіти

Якщо розбиратися в тому, що таке дошкільну освіту, можна включити в нього і процес виховання, навчання, а також розвитку дітей від 2 місяців до 7 років. У той же час здійснюється нагляд за дітьми, догляд і їх оздоровлення.

Система дошкільної освіти реалізується в спеціальних освітніх установах іменованих «дошкільними», в рамках сім’ї та являє собою забезпечення цілеспрямованого, різнобічного, функціонально єдиного процесу навчання і виховання. Вона також забезпечує фізичне, інтелектуальне, психологічне розвиток особистості, формує моральні, естетичні та інші особистісні якості. В процесі дошкільної освіти відбувається становлення схильностей до навчання, зміцнюється і зберігається емоційно-фізичне здоров’я.

Базові принципи освіти дошкільного рівня

Поняття дошкільної освіти також має на увазі наявність певних принципів його здійснення, до яких відносяться:

 • Забезпечення для дитини повноцінного проживання всіх етапів дитинства.
 • Діяльність освітнього напряму планується і реалізується відповідно до індивідуальних особливостей особистості, заохочується активність учнів в процесі вибору змісту освіти.
 • Організація співпраці між дорослими і вихованцями дошкільного віку.
 • Взаємодія дошкільного навчального закладу з сім’ями вихованців.
 • Ознайомлення дошкільнят з нормами соціокультурного життя, традиціями сім’ї та народу, звичаями рідної держави.
 • Сприяння у формуванні пізнавального інтересу і дій при організації різноманітних видів діяльності.
 • Підтримка принципу відповідності. Коли реалізація всіх аспектів дошкільного навчання відбувається відповідно до вікових та індивідуальних особливостей вихованців.

Таким чином, принципи дошкільної освітньої системи спрямовані на забезпечення кращих умов життя і розвитку дитини і повністю орієнтовані на його потреби в повноцінному вихованні.

Основні цілі і завдання освіти дошкільного рівня

Дошкільна освіта – перша ланка сучасної освітньої системи і основною його метою є забезпечення всебічного розвитку дошкільника.

 • В якості базових завдань освіти дошкільнят визначають:
 • Організація безпеки життя і здоров’я, фізичного розвитку дітей.
 • Реалізація всебічного розвитку дітей.
 • Здійснення корекційно-розвиваючого навчання.
 • Організація взаємодії і співпраці з сім’ями вихованців.

Вимоги до дошкільної освіти

Вимоги до дошкільної освіти визначають його успішність. Серед базових виділяють наступні:

 • Вичерпний рівень сформованості навичок читання, виконання обчислювальних, графічних дій.
 • Розуміння суті навчального завдання і її усвідомлення.
 • Уміння слухати, запам’ятовувати, спостерігати.
 • Навички соціальної комунікації.
 • Високий рівень самооцінки і самоконтролю.

На сьогоднішній день дошкільну освіту не є обов’язковим, однак підкреслюється його важлива роль в особистісному, інтелектуальному, фізичному, емоційному, комунікативному розвитку дитини.

Посилання на основну публікацію