Поняття навчально-методичного комплексу

У даній статті ми розберемо, що таке навчально-методичний комплекс, з чого він складається і як саме його створити. Для початку сформулюємо визначення.

Навчально-методичним комплексом (НМК) називаються систематизовані матеріали, необхідні для здійснення освітнього процесу, які забезпечують успішне навчання та активну пізнавальну, творчу та комунікативну діяльність учнів.

НМК – це система, всі частини якої взаємопов’язані і взаємозалежні. Вони утворюють єдине ціле, яке дозволяє досягти основної мети освітньої програми.

В НМК виділяють чотири основні компоненти:

 • Ведучий документ – освітня програма. Саме на її основі і розробляється весь комплекс.
  Навчальні систематизовані керівництва для учнів і педагога. Основні і факультативні програми не можуть бути реалізовані без додаткових комплектів матеріалів інформаційного, допоміжного і довідкового характеру, а також різних предметних посібників, коротких записів занять, додаткової літератури наукової та методичної спрямованості, системи творчих завдань, шаблонних рішень і т.д.
 • Система освітніх методів. Цей компонент утворюють різні посібники, метою яких є допомога в освоєнні змісту освітньої програми. Всі методи навчання можна з великою часткою умовності розділити на сучасні і традиційні. До традиційних прийнято відносити всі види друкованих посібників (фото, таблиці, плакати, картини, роздатковий матеріал, картки, діафільми, звукозапису). До сучасних – відеофільми, мультимедійні матеріали, освітні програми та додатки.
 • Система засобів, призначених для наукової організації праці вчителя та учнів. Вона може бути представлена ​​у вигляді матеріалів наступного напрямку:
 • матеріали щодо забезпечення індивідуального підходу до учнів (методики психологічної і педагогічної діагностики особистості, пам’ятки і картки для дітей та батьків);
 • матеріали для ефективної роботи з дитячими колективами (методики педагогічної діагностики, ігрові техніки, сценарії проведення загальних ігор і заходів).
 • Як правило, створення будь-яких видів НМК займає досить багато часу, оскільки це творча і кропітка робота.

Основні етапи розробки навчально-методичного комплексу

Процес створення НМК складається з декількох етапів. Перший етап полягає в аналізі певних завдань навчання, розвитку та виховання учнів, оцінці обсягу і характеру інформації, яка пропонується для засвоєння, а також оцінці початкового рівня підготовки учнів. Також необхідно детально вивчити навчальний матеріал, розділити його на логічні фрагменти, звані інформаційними компонентами, а також обґрунтувати логіку побудови кожного такого компонента.

Другий етап полягає в розробці методичних рад, добірці матеріалів щодо забезпечення індивідуального підходу до учнів, розробці опитувальників, анкет і нагадувань для батьків і учнів, створення сценаріїв активних заходів та інших подій, плануванні застосування ігрових методик.

На третьому етапі вчитель створює методичні та навчальні посібники, формуючи повноцінний пакет матеріалів, що забезпечують якісне сприяння учням у засвоєнні нової інформації, професійному та громадському самовизначенні.

Кожен педагог має право складати свій власний навчально-методичний комплекс і формувати його склад на свій розсуд відповідно до рівня підготовки учнів і їх освітніх, культурних та інших потреб, а також станом їх здоров’я. НМК може бути розроблений як окремим викладачем, так і цілою групою – це визначається специфікою структурного підрозділу і видом конкретної програми. Мета НМК – вирішити основне коло завдань, що постають в рамках процесу навчання.

Правила розробки навчально-методичного комплексу

У вузі НМК створюється групою викладачів або окремим педагогом, що забезпечує ознайомлення студентів з навчальною дисципліною відповідно до освітнього планом за конкретними напрямами (спеціальностями). Відповідальність за коректність і якість готового НМК несе кафедра.

Підсумковий документ повинен відповідати всім вимогам Державного зразка для студентів (слухачів, курсантів) з конкретної спеціальності. Також важливо, щоб навчальний заклад мав необхідне технічне та навчально-методичне оснащення всіх предметів, в тому числі і різного роду науковою літературою.

Всі матеріали, внесені в навчально-методичний комплекс, повинні ілюструвати стрімкий розвиток науки, робити опис навчального матеріалу зв’язковим і логічним, припускати застосування найсучасніших методів і різного роду мультимедійної техніки для підвищення інтенсивності навчального процесу. Все це допомагає студентам і школярам краще засвоювати нове і активніше застосовувати знання на практиці.

Таким чином. в створенні НМК виділяють наступні етапи:

 • створення навчальної програми з потрібного предмету, що входить в основний навчальний план вузу, училища, школи;
 • створення моделі НМК з визначенням цілей, проблем, вмісту, елементів, методів, конструкцій і навчальних засобів;
 • написання лекційних планів, обґрунтування методик ведення додаткових уроків, підбір ілюстративного матеріалу, вправ, складання правил звітності, підготовки курсових робіт і т.д .;
 • оформлення матеріалів комплексу в електронному та друкованому вигляді;
 • правка і доопрацювання матеріалів НМК (при необхідності).

Після підготовки всього комплексу викладач повинен чітко бачити перед собою весь майбутній навчальний процес, його послідовність, розписану по діям і кроків. В основі будь-якого хорошого і результативного навчання лежить саме докладний і якісний навчально-методичний комплекс. Його наявність дозволить уникнути багатьох технічних проблем, наприклад, пов’язаних з підміною хворого вчителя, адже його заступник зможе використовувати всі заздалегідь підготовлені матеріали, і спадкоємність викладу інформації не постраждає.

Посилання на основну публікацію