Поняття колективу у педагогіці

Якщо колектив розглядати як виховне товариство і спеціально педагогічно організоване об’єднання, то йому притаманні явні ознаки:

 • суспільно значуща мета;
 • діяльність з суспільно важливим значенням;
 • відносини в колективі;
 • демократичне самоврядування.

Наявність випадково мети бути не повинно. Її спрямованість безумовно не на особисті інтереси і емоційне задоволення, а із значущістю для інших членів колективу. Обрана мета досягається за допомогою суспільно вагомою діяльності.

Ознаки колективу в педагогіці

Колективні відносини характеризуються зв’язком різній системою доручень з усіма представниками даного колективу. Існує наявність формування особливої ​​колективної дисципліни. Вона не розрахована на повне підпорядкування, а на відповідальність за спільну справу і інших членів даної групи.

Сенс демократичного колективного управління в регулюванні їм виборним органом, але не лідером, причому керівна посада і роль залишається за ним закріплена і може трансформуватися в залежності від рівня розвитку дитячого колективу.

Структура дитячого колективу

Дитячий колектив в педагогіці – це складна соціально-педагогічна система, що володіє структурою, що складається з

 • неформальної структури, що утворюється стихійно;
 • формальною структурою, яка організовується вчителем.

Неформальній структурою колективу називають систему міжособистісних відносин учнів, виникає стихійно, починаючи з перших контактів між ними.

Неформальна структура є зумовлює перед створенням формальної, це означає, що педагог повинен брати до уваги всі її особливості при її організації в колективі.

Неформальна структура в системі міжособистісних відносин говорить про занятті дитини певного місця і маєтком соціальної диспозиції:

 • лідер (зірка);
 • який одержує більшість симпатій (визнається);
 • визнання від кількох людей (приємний);
 • байдужість оточуючих до нього і наявність поверхневого спілкування (неприємний);
 • відсутність бажання спілкуватися зовсім (зацькований).

Наявність неформальної структури говорить про існування негласного розподілу ролей. Тоді міжособистісні відносини сприяю формуванню своєї субкультури і традиції спілкування. Саме така структура дозволяє проявлятися статевої диференціації дітей.

Підстава формальної структури дитячого колективу на ділових відносинах і відносинах відповідальності, що формуються і розвиваються в процесі спільної діяльності, керуючись виборним органом і наявністю вчителя.

Формальна структура передбачає наділення соціальними ролями членів колективу, використовуючи доручення. У такій системі відносин колективу важлива роль належить до традицій колективного життя. Відбувається формування за допомогою задіяних традиційних форм діяльності, свят, ритуалів, традицій у вирішенні проблем і конфліктів. Це сприяє відчувати обстановку власного колективу, що має певні закони, пишатися і покращувати його.

За допомогою формальної структури колективу можлива повна реалізація виховного потенціалу за умови взаємодії первинного, загального і педагогічного колективів.

Функції колективу в педагогіці

Первинним колективом називають неподільну частину колективу, в якій сходяться всі інтереси учня.

Первинний колектив розглядає тісне спілкування, постійні контакти між членами, тому він не може включати досить велика кількість людей. Коли первинні колективи формуються, слід звернути особливу увагу на бажання дітей бути разом і взаємодіяти. До нього відносять групу людей, що відрізняються за віком від
3 до 5 років.

Етнопсихологія та етнографія підтверджують складання природних дитячих об’єднань в історії культури як різновікових. Якщо відбувається взаємодія дітей з різними віками, то це дає величезну соціально-статусне, ціннісне значення. Учень здатний скласти уявлення про спадкоємність і вчить рольового розподілу в суспільстві.

Шкільний клас і групу в дитячому саду не розглядають як первинний колектив. З боку виховання вони мають негативні наслідки, так як потрібно в уже створеній групі організувати кілька первинних колективів.

Складання загального колективу можливо з спільності первинних. Первинний колектив не здатний виконувати виховні функції за умови не бути частиною всього колективу.

Щоб загальний колектив зміг функціонувати, необхідно приймати педагогічні заходи. Для сприйняття його вихованцями як особистісно значущим і для їх активного участтю необхідна організація спеціальних форм взаємодії.

Педагогічний колектив

Педагогічним колективом прийнято називати органічну складову структури виховного колективу.

У його склад включені професійні педагоги і батьки.

Правильне формування такого колективу педагогів і їх ефективну взаємодію зумовлює реалізація деяких умов:

 • єдина позиція вчителів;
 • різноманітні творчі інтереси і здібності наставників;
 • певна культура спілкування, гуманізм відносин в колективі і з учнями.

Єдність педагогів в колективі не виключає право на вираження індивідуальності. Різні характери і здібності вчителів є важливим моментом для всього колективу і взаємодії вихователів різного покоління. Педагоги повинні бути єдиними. Це дозволить швидше досягати поставлених виховних цілей протягом освітнього процесу з різновіковими дитячими групами.

Посилання на основну публікацію