Поняття і засоби фізичного виховання

Для сучасної теорії і методики фізичного виховання є актуальним питання про розробку комплексного підходу до визначення основних понять в цьому напрямку. Перш за все, це пов’язано з необхідністю встановлення зв’язку понять, які характеризують фізичне виховання, і головних загальних педагогічних термінів і категорій. У даній статті ми детально розберемо, що таке фізичне виховання.

Фізичне виховання що це. Основні визначення

Фізичне виховання – це вид виховання, який має на увазі навчання фізичним вправам, формування фізичних навичок, володіння спеціальними фізкультурними знаннями, а також становлення усвідомленої необхідності залучення до фізкультури.

Система фізичного виховання є історично зумовленим видом суспільної практики фізичного виховання, який включає світоглядні, науково-методичні, програмно-нормативні та організаційні основи, що відповідають за фізичну досконалість людей.

Фізична або тілесне розвиток являє собою комплекс змін в людському організмі, який обумовлюється необхідністю, закономірністю і визначеною тенденцією (прогресивної або регресійній).

Під фізичним розвитком розуміють процес і результат формування навичок і функцій людського організму, що досягаються під впливом спадкових генів, навколишнього оточення і ступеня рухової активності.

Під фізичним формуванням увазі дію навколишнього світу на людину для зміни рівня його тілесної організації. Фізичне формування може бути стихійним і цілеспрямованим.

Фізкультурна робота є формою активної діяльності людини до оточуючих і самого себе для досягнення фізичної досконалості.

Фізичною культурою також називається вид матеріальної культури, який характеризує рівень формування суспільства в цілому і людей окремо шляхом інтенсивних, цілеспрямованих перетворень фізичного організму.

Доктрина фізичної культури – це найвища форма наукового пізнання, яка дає цілісне уявлення про закономірності та зв’язки інтенсивного, цілеспрямованого становлення фізичної досконалості.

В широкому розумінні фізична підготовка означає процес виховання фізичних достоїнств і оволодіння базовими рухами.

У вузькому сенсі фізична підготовка розуміється як процес виховання фізичних здібностей.

Фізична досконалість є історично обумовлений еталон фізичного розвитку і фізичної підготовки людини.

Засоби фізичного виховання

Основні засоби фізичного виховання це такі заходи, як фізичні вправи і процедури, гімнастика, ігри, спорт, режим дня.

Під фізичними вправами і процедурами розуміються усвідомлені рухові дії, які спрямовані на виконання конкретних завдань фізичного виховання.

Фізичні вправи виконуються за певною методикою і впливають на роботу центральної нервової системи, скорочуючи стомлюваність кори головного мозку і збільшуючи загальну функціональність. Після фізичних вправ організм дитини краще переносить важку розумове навантаження. Також фізичне навантаження покращує опорно-руховий апарат, тобто скелет стає міцнішим і більш рухливими в суглобах, збільшується м’язова маса, міць і еластичність тканин. Фізичні процедури рекомендуються для підтримки м’язової, кровоносної та дихальної систем.

Гімнастика є різноманітний комплекс вправ, який надає багатопланове сприятливу дію дію на організм людини.

Гімнастичні процедури класифікуються залежно від часу та обсягу фізичного навантаження в процесі занять:

  • Базові вправи;
  • Спортивні вправи;
  • акробатика;
  • Художня гімнастика;
  • Гігієнічна гімнастика;
  • Лікувальна гімнастика.

У фізичному вихованні учнів головна роль відводиться базової гімнастики, яка становить більшу частину шкільної програми з фізкультури. Вправи відповідають за загальне фізичне становлення учнів і формування навичок праці, побуту (рухи рук, ніг, тулуба, голови та ін.). Фізичні вправи розраховані на вироблення сили, витривалості, швидкості.

Важливе значення для школярів має гігієнічна гімнастика, яка включає ранкову зарядку, рухову активність на перервах, фізкультхвилинки під час уроків з різних предметів. Гігієнічна гімнастика підтримує організм в бадьорому дусі протягом усього дня і знижує втому.

Ігри також вважаються засобом фізичного виховання і грають важливу роль у фізичному розвитку. Неодноразове проведення ігор вимагає активності від самих учнів. У процесі ігрової діяльності відбувається вироблення основних рухових навичок: швидкості, спритності, сили, витривалості. Емоційність ігор створює умови для прояву індивідуальних характеристик і ініціатив. Такий засіб фізичного виховання помітно піднімає настрій учнів.

Командні ігри зміцнюють обопільну підтримку, вчать колективізму. Об’єднані однією метою учні надають взаємну підтримку і допомогу один одному, що призводить до зміцнення дружніх відносин і згуртуванню класу.

Ігри можуть бути рухливими і спортивними. Вони включені в шкільну програму з фізичного виховання. Активні розваги в початкових класах проводяться на уроках фізкультури, на перервах, в різних секціях та в більшості випадків на свіжому повітрі. Для старшокласників зростає роль спортивних командних ігор.

Деякі фізичні вправи розглядаються в якості окремих видів спорту:

  • Лижний спорт;
  • Легка атлетика;
  • Спортивна та художня гімнастика;
  • Плавання і ін.

Спорт дозволяє комплексно виконувати завдання з підтримання самопочуття, розвитку фізичних здібностей, морально-вольових якостей і досягати при цьому успіхів в окремих видах спорту. Специфіка спорту полягає в проведенні спортивних змагань. Виступаючи засобом контролю над станом фізкультурно-спортивної роботи, вони стимулюють фізичну досконалість і втягують в заняття спортом.

Фізвиховання учнів в школі також здійснюється на прогулянках, екскурсіях, туристичних походах. Вони покращують загальне самопочуття, виховують фізичний гарт, а також розширюють кругозір. У походах діти вчаться переносити природні фактори і правильно застосовувати їх з метою оздоровлення організму.

Природні фактори також виступають засобом фізичного виховання: сонячні ванни, плавання, обтирання, контрастний душ і ін.

Режим дня описує жорсткий розпорядок життєдіяльності учнів, чергування робочого часу і відпочинку, часу харчування і сну. Постійний режим формує у дітей такі важливі якості, як акуратність, організованість, дисциплінованість, самоконтроль. Режим виробляє різноманітні форми і засоби фізичного виховання, дозволяє використовувати їх в комплексі при роботі з учнями.

Значення фізичного виховання

Фізкультура і спорт мають загальне спрямоване значення і відіграють неоціненну роль в житті будь-якої людини. Кожен для себе повинен визначити місце і значимість фізкультури і спорту в своєму житті ..

Комплекс засобів фізичного виховання необхідний для гармонійного розвитку людей. Фізкультура знижує психічний і фізичний стомлення організму, підвищує функціональні якості, зміцнює здоров’я.

Фізична культура повинна виступати частиною здорового способу життя. Регулярний розпорядок дня, активні рухові вправи поряд з постійними процедурами загартовування покликані забезпечити високу мобілізацію захисних сил організму, тобто створюють сприятливі умови для підтримки гарного самопочуття і продовження життя.

Здоровий спосіб життя спрямований не тільки на охорону і зміцнення здоров’я, а й розвиток організму в гармонії з фізичними та духовними інтересами, можливостями, резервами.

Посилання на основну публікацію