1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
 2. Педагогіка
 3. Поняття і види педагогічних систем

Поняття і види педагогічних систем

Поняття педагогічної системи

В даний час в сучасній педагогіці немає єдиного розуміння того, що ж необхідно вкладати в поняття «педагогічна система».

Система – це впорядковані і взаємозалежні елементи, котрі вступають між собою у взаємодію на підставі конкретних принципів.

В якості системи в рамках педагогіки можна привести приклад таких систем як: система дошкільного виховання, система підготовки педагогічних кадрів і т.п.

Перераховані приклади, так чи інакше, мають відношення до педагогіки, проте їх неможливо витлумачити як «педагогічної системи».

Кожен дослідник у сфері педагогіки по-своєму давав визначення поняттю «педагогічна система», вкладаючи в неї певний сенс і значення.

Так, М.Л. Фрумкін вважав, що педагогічна система – це складна система управління, що постійно знаходиться в динамку і спрямована на реалізацію цілей виховання.

Однак дана думка не є вичерпним, оскільки саме поняття «педагогіка» передбачає не тільки досягнення виховних цілей, а й включає в себе навчальний процес, формуванні та розвиток різноманітних умінь, навичок і досвіду практичної діяльності.

У зв’язку з цим, Н.В. Кузьміна дала інше визначення педагогічної системи:

Педагогічна система – це безліч взаємопов’язаних структурних і функціональних компонентів, які підкоряються загальним цілям виховання, навчання і освіти дітей та дорослих.

В даний час найбільш популярним і загальноприйнятим визначенням поняття «педагогічна система», є визначення, дане Н.В. Кузьміної.

Необхідно відзначити і той факт, що сам по собі термін «педагогічна система» є багатогранним, що включає в себе одночасно кілька педагогічних систем.

Так, наприклад, можна виділити педагогічну систему в рамках конкретної частини:

 • освітньо-виховного процесу – це система позакласного навчання;
 • педагогічна система виховання – система морального виховання, система художнього виховання, система трудового виховання і т.д .;
 • система навчання певної дисципліни або предмету – педагогічна система навчання ментальної математики.

Незважаючи на те, що немає конкретного визначення «педагогічної системи» і спираючись на її багатогранність, необхідно відзначити, що її слід відрізняти від інших схожих термінів, у яких однакове звучання, але різне розуміння, так як вони відносяться до більш приватним сферам педагогічної діяльності.

Наприклад, розглянемо поняття термінів «методична система» і «дидактична система». Під методичною системою розуміється система навчання певної категорії учнів, за допомогою використання комплексу методичних технологій. У свою чергу дидактична система – це навчання конкретній групі умінь і навичок, в певній сфері діяльності (навчання іноземної мови)

З іншого боку, самі по собі педагогічні системи, виходячи з того визначення що дано Н.В. Кузьміної, неоднорідні за своїм наповненням. Саме тому існує таке поняття як «види педагогічних систем».

Види педагогічних систем

Існують чотири види педагогічних систем:

 • малі,
 • середні,
 • великі,
 • супервеликі.

Дана класифікація спирається на поширеність зазначених систем. Для розуміння цього явища необхідно розглянути практичний приклад їх педагогічної діяльності.

Наприклад, в двох загальноосвітніх школах, процес навчання здійснюється на підставі Державного стандарту. Однак реалізовані ними педагогічні системи різні за змістом і структурою. Так в одній школі упор може бути на використовувані методи навчання, а в другій на підвищення рівня культури і самопізнання.

Характеристика основних видів педагогічних систем:

 • Малі педагогічні системи – окремі системи виховання і навчання, що використовуються конкретним педагогом і змінюються відповідно до поставлених їм цілями і завданнями навчання (наприклад, педагогічна система ведення щоденника природних спостережень на заняттях з навколишнього світу в початкових класах або на уроках з географії в старших класах) .
 • Середні педагогічні системи – системи педагогічної діяльності конкретного освітнього закладу, які співіснують і взаємопов’язані з малими системами (наприклад, загальношкільна система рейтингу учнів).
 • Великі педагогічні системи – системи, які поширені і знайшли визнання в рамках певного району міста або навіть регіону (наприклад, в конкретному районі міста особлива увага з боку школи приділяється науковій діяльності серед учнів старших класів).
 • Супервелику педагогічні системи – вид педагогічної системи, який застосовується в географічному масштабі цілого регіону, краю або республіки. Такі педагогічні системи багато в чому пов’язані з етнокультурними традиціями навчання і виховання.

Як приклад супервеликий педагогічної системи, можна розглянути системи, реалізовані в республіках (Хакасія, Татарстан, Тува і т.д.). Особливість педагогічних систем даних регіонів полягає в тому, що вони мають національний характер, представлений рядом предметів, спрямованих на навчання національної мови, вивчення географії та економіки рідного краю, історії народу і т.д. До того ж дана педагогічна система охоплює всі освітні ступені, починаючи з дошкільного навчання, в рамках конкретної республіки.

Таким чином, педагогічна система за своєю природою, явище не тільки педагогічне, а й соціальне, так як в її основі лежить свідомість соціуму, що веде до необхідності навчання і виховання. Тобто педагогічну систему можна розглядати не тільки в контексті педагогіки, а й з точки зору теорії і методики виховання і навчання в рамках сучасного та історичного контексту.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Конкретизація освіти